תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

אגף חברה

25/01/2021

רותם שכטר

מרכזת אגף חברה 

דוא"ל: chevra@kdati.org.il

נייד: 054-674-6325  

משרד: 03-607-2725

מזכירה: 03-607-2706


שותפים: ריבה פריד, עדי שגיא, מרים זרביב


מטרות אגף חברה

1.    חיזוק הזיקה והשייכות של הישובים לתנועה
2.    ביטוי עולם הערכים המשותף ליישובי התנועה במגוון רחב של דרכים
3.    מתן מענה לצרכים החברתיים- קהילתיים של היישובים, תוך דגש על העלאת החוסן הקהילתי. ליווי וגיבוש תכנית התערבות ביישובים במצבים רגישים
4.    סיוע ביישוב סכסוכים ובפתרון קונפליקטים פנים-יישוביים
5.    יצירת שיתופי פעולה בתוך התנועה, ועם גופים רלוונטיים נוספים מחוצה לה
6.    חיזוק והרחבת העיסוק בתחום המשימתיות והמעורבות החברתית בישובים ובתנועה
7.    ניהול זרועות האגף – ליווי ובקרה, חיזוק השותפות תוך עבודה רב ממדית בסינרגיה, תוך סנכרון הפעילות

תכנית עבודה מפורטת 2021 - תשפ"א

הכוונה ייעוץ, למידה ותמיכה בבעלי התפקידים והנהגות הקיבוצים
1.    למידת שטח – מפגשים שוטפים עם מזכירים ומנהלי קהילה ליצירת קשר הדדי, הכרת סדר היום ותוכנית העבודה של המזכיר/מנהל הקהילה, יצירת חיבור לאגף ולתנועה, והצגת סל פעילי האגף
2.    פורום מזכירים - שימור ושיפור הפורום, עיסוק בתכנים רלבנטיים, הגברת השפה הקהילתית, בניית הקבוצה וגיבושה כבסיס לשותפות מיטבית, קיום קבוע של היוועצות עמיתים וקיום קבוע של 'זמן תנועה' להכרות עם פעילות התנועה

תכנית ליווי, מעורבות והתערבות בקיבוצים
1.    ליווי, מעורבות ושותפות בתהליכים קהילתיים-חברתיים בקיבוצים. יצירת תמונת מצב עדכנית על כל קיבוץ
2.     ליווי, מעורבות והתערבות בקיבוצי משבר, איתור משברים מבעוד מועד, ומתן מענה תנועתי ככל שניתן
3.    מו"פ – פיתוח, סנכרון והנגשת חומרים בנושאים אסטרטגיים קהילתיים

השתלמות, ימי עיון ולמידה מרכזי וועדות וממלאי תפקידים
1.    כנסים ומפגשים ייעודיים
2.    תיווך בין בעלי התפקידים השונים ויצירת רשת ממלאי תפקידים לצורך הפרייה וסיוע הדדיים בשגרת העבודה, במגוון אפשרויות למידה וחשיפה לשירותים רלבנטיים פנים וחוץ תנועתיים רלוונטיים  

שת"פ עם גורמים משפיעים: מועצות אזוריות, תק"צ
1.    קיום ביקור במוא"ז של יישובי התנועה
2.    עבודה משותפת עם רפרנטים מתוך הארגונים
3.    חיזוק שיתופי פעולה עם התק"צ

ניהול אגף חברה על כל זרועותיו:
חינוך, דור צעיר, גיל הרך, צמ"ד, ביטחון, יג"ל, מעורבות חברתית, קהילות, עמודים, תרבות ורוח

1.    ליווי, בקרה וסנכרון פעילויות האגף
2.    חיזוק השותפות וגאוות יחידה
3.    קליטת פעיל לאגף, בניית מחלקת צמיחה ומעורבות חברתית
4.    שת"פ עם אגף המשק והכלכלה וגייסת הכספים
5.    מיתוג האגף

משימות תנועתיות: מזמו"ר ושירות לאומי
1.    מזמו"ר – סיוע בהכנת המזמו"ר
2.    שירות לאומי – שמירה על קשר שוטף עם הרכזות מטעם התנועה. עזרה בקידום נושאים מול בת עמי והקיבוצים

מש"א
1.    הסדרת תנאי עבודה
2.    פיתוח וטיפוח המשאב האנושי בתנועה. חיזוק הצוותיות
3.    קליטת מזכ"לית חדשה
4.    גיוס עובדים/פעילים בהתאם לצורך
 סל שירותים אגף חברה

  ליווי מזכירים ומנהלי קהילה בתהליכים אסטרטגיים ובניהול שוטף (מבנה ארגוני, קבלת החלטות, תרבות ארגונית ועוד)
קידום והנחיית למידה של נושאים שונים בחיי הקהילה
ליווי תהליכים ותוכניות פעילות בחיי הקיבוץ
ימי למידה והעשרה לממלאי תפקידים בקיבוצים
יישוב מחלוקות פנימיות ופתרון קונפליקטים
קידום פתרונות לבעיות רגולציה מול מוסדות שונים


חסר רכיב