קבצים

/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=812319_kdati&act=view&dbid=pages&dataid=pages_891040_kdati_info_pics_kibutz_beerot-itzhak.jpg&fid=f39&name=beerot-itzhak.jpg