קבצים

/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=812319_kdati&act=view&dbid=pages&dataid=pages_891040_kdati_shibbolet_info_gemel_2014_gemel_tesuah_lefi_afikim140531.xlsx&fid=f39&name=gemel_tesuah_lefi_afikim140531.xlsx