קבצים

/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=812319_kdati&act=view&dbid=pages&dataid=pages_891040_kdati_shibbolet_info_menahelet_2012_nihul_hishtatfut_beasefot_120829-120904.jpg&fid=f39&name=nihul_hishtatfut_beasefot_120829-120904.jpg