קבצים

/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=812319_kdati&act=view&dbid=pages&dataid=pages_891040_kdati_shibbolet_info_menahelet_main_amot_mida_beyachas_leichut_140901.doc&fid=f39&name=amot_mida_beyachas_leichut_140901.doc