תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

דוחות חודשיים 2007

17/11/2008
דוחות חודשיים 2007
תשואה
נומינלית
מצטברת
תשואה
נומינלית
חודשית
תקופת
דיווח
 
 
 
       
1.77%     1.77%     01 / 2007  
       
2.85%     1.06%     02 / 2007  
       
2.49%     -0.35%    03 / 2007  
       
4.15%     1.62%     04 / 2007  
       
5.76%     1.55%     05 / 2007  
       
6.47%     0.67%     06 / 2007  
       
6.20%     -0.26%    07 / 2007  
       
4.09%     -1.98%    08 / 2007  
       
4.12%     0.03%     09 / 2007  
       
5.56%     1.38%     10 / 2007  
       
5.39%     -0.16%    11 / 2007  
       
5.65%     0.25%     12 / 2007  
       
5.65%     ... 12/07-01/07
חסר רכיב