חסר רכיב
שער יזכור
בזכירה סוד הגאולה 
הבעל שם טוב

חסר רכיב