תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

גיוס משאבים

25/01/2021

יונית לוריא
גיוס משאבים


מטרות:
1 . גיוס כספים לפעולות התנועה ממקורות ממשלתיים ומפילנתרופיה
2 . סיוע בגיוס כספים לקיבוצים ולמוסדות הקיבוצים ממקורות ממשלתיים ומפילנתרופיה
3 . יצירת תשתיות וכלים מתאימים להשגת מטרות אלה

תכנית עבודה מפורטת 2021 - תשפ"א

מיקוד תכנית העבודה השנתית
1.    מיקוד על פי תכנית עבודה תנועתית
2.    בניית תכנית וקידומה עבור המיזמים: בית לחיים, שמיטה, ייעוד משותף, גשר רב דורי

קולות קוראים ותמיכות ממשלה וגופי ציבור
1.    בניית כרטיס מיזם/תוכנית עסקית לכל פעילות לפי התוכנית השנתית
2.    איתור קולות קוראים מתאימים לתוכן ולערכי התנועה תוך מעורבות בתכנון כנסים, השתלמויות, פעילות נוער וצעירים, פעילות תרבות וכד'

קרנות פילנתרופיות
1.    פנייה לקרנות פילנתרופיות ותורמים פרטיים
2.    שימוש בכרטיס מיזם | הכנת תוכנית עסקית לכל מיזם | איתור קרנות
3.    פעילות בשת"פ עם המחלקה הרלוונטית. בניית תיק תורם

פדרציות בארה"ב
1.    פנייה לפדרציות רלוונטיות בארה"ב
2.    מחקר ולמידה על הפדרציות: מיפוי והכנת תוכנית עבודה סדורה
3.    הכנת חומרים באנגלית על מיזמי התנועה ומוסדות התנועה בהתאם לנדרש; תיאום מול הרצוג (ומוסדות נוספים)

שדה פוליטי- תקנות
פעילות במשרדי הממשלה  בנושאים בהם פועלת התנועה בדגש על מיזם השמיטה, ומיזם הייעוד משותף (קהילות אחיות)

שמיטה
קידום מיזם שמיטה – שותפות בצוות, איתור מימון

בית לחיים
1.    פעילות מול מיזם בית לחיים במרחב הכפרי על פי התוכנית הקיימת
2.    השלמת גיוס מבט"ל

הייעוד המשותף\קהילות אחיות
1.    חיבור בין קהילות קיבוצי התנועה/ מרחב כפרי/ אחרות לבין קהילות יהודים בחו"ל ע"פ תכנית קיימת
2.    שת"פ מ' התפוצות

גשר רב דורי
1.    קידום המיזם בקיבוצים ובישובים העירוניים הסמוכים להם
2.    הפיכת המיזם מפעילות במשבר למיזם קבוע רב שנתי

ארכיון
1.    שדרוג ארכיון תנועת הקיבוץ הדתי – העלאת קבצים לרשת
2.    כנס ארכיונאים

מוסדות החינוך של התנועה
גיוס כספים למוסדות החינוך של התנועה
 
מיזמים לפיתוח
1.    הקמת רשת קהילות
2.    יזם צעירים
3.    גיבוש חוג ידידי תנועת הקיבוץ הדתי
 

סל שירותים מחלקת גיוס משאבים

  גיוס משאבים לפעילות התנועה בהתאם לפירוט בתוכנית  העבודה
פיתוח וייעוץ בתחום פיתוח משאבים בקיבוצים
 ליווי  ועזרה לקיבוצים בתחום גיוס הכספים לצורך מבני ציבור, מיזמים חינוכיים וכד'
חשיפה לקולות קוראים רלוונטיים בנושא חקלאות, חינוך חברה ודת
סיוע לשת"פ עם גורמי פילנתרופיה בתחומי חינוך, חברה ודת
סיוע בתחום היח"צ והפרסום בקיבוצים בתחומי חינוך חברה ודת


חסר רכיב