תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

שיבולת חברה לניהול קופות גמל בע"מ

01/01/2024
                  טלפון:   03-607-2705
דוחות כספיים:
(יש ללחוץ על התמונה להגיע לדף של הדוחות הכספיים)


אודות שיבולת: 

שיבולת חברה לניהול קופות גמל בע"מ 

שיבולת חברה לניהול קופות גמל בע"מ הינה חברה ללא כוונת רוח שאינה מעסיקה עובדים ואינה מתגמלת ומטרתה לנהל ולהחזיק את הנכסים של: 
שיבולת קופת גמל ואת שיבולת קרן השתלמות עבור עמיתי הקופה. 

קופת גמל והשתלמות שבולת הוקמו ע"י תנועת הקיבוץ הדתי. עמיתי הקופה הינם הקיבוצים וחברי הקיבוצים. 

בעלי השליטה בשיבולת קופת גמל ושיבולת קרן השתלמות הם: הקיבוץ הדתי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ 

שיבולת קופת גמל (מס' אישור 372) – הינה קופת גמל ענפית המיועדת לקיבוצים ולחברים – מסוג "קופת תגמולים לשכיר" ו"קופת תגמולים לעצמאים". 

שיבולת קרן השתלמות (מס' אישור 580) – הינה קרן השתלמות ענפית המיועדת לחברי הקיבוצים המנוהלת כ"קופת גמל " מסוג "קרן השתלמות".

מבנה אחזקות קבוצת שבולת

טלפון לפניות הציבור: אתי חננאל 03-607-2705 

טפסים: 
טופס משיכה 

ועדות הדירקטוריון: 
הדירקטוריון – מתכנס אחת לרבעון 
ועדת השקעות – מתכנסת אחת לשבועיים 
ועדת ביקורת – מתכנסת אחת לרבעון 
 ועדת מאזן - מתכנסת אחת לשנה

פרטיכלים אסיפות כלליות 

 
נהלים: 


חסר רכיב