תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מזכירי פנים ומנהלי קהילה בקיבוצים

13/11/2018

בארות יצחק
גיל אמיר
03-9371970
050-7576397
gilamir@gmail.com
mazkirby@beerot.co.il

בית יתיר
זילברמן אורי (יו"ר הנהלה)
08-6212241
052-8308181
uri-gada@zahav.net.il
דפי שכנר (מ' קהילה)
02-9963123
058-7203602
kehila@byatir.org

בית רימון
עופר קמה
04-6509626
050-8381383
mazkirbr@kinneret.co.il
דני פרידמן (מ' קהילה)
052-3736658
danif81@gmail.com

טירת צבי
רינת פיין-רז (מ' קהילה)
052-3748480
kehila@tiratzvi.net
יעל ברקן דולב
‎050-2052389‏
mazkir-tz@tiratzvi.net
מורן אייגר
050-7595188
moran@tiratzvi.net

קבוצת יבנה
יהודה שריד
08-8548325
050-5365454
mazkap2@kv-yavne.co.il
נח חיות
08-8548664
‎050-6998567‏
mazkap@kv-yavne.co.il

כפר עציון
מירקי יעקב (יו"ר)
02-9935135
054-4492828
mirki52@gmail.com
שריתה מעוז
052-3926848
sarita@kfar-etzion.org.il

כרמל
ירון גבאי
02-9666476/8
050-7714312
mazkir@moshavcarmel.com
דדי בלאו
052-8903500
dadi@moshavcarmel.com

לביא
נתי רוזנצוייג
04-6799202
050-3231004
mazcap@lavi.co.il

מגדל עוז
עמוס ניר
02-9936402
052-3992786
migdaloz@yahoo.com
meidaoz30@gmail.com
מריו טויב
052-4269064
sergiot42@gmail.com

מירב
מרים שלם
04-6539153
052-8717000
mir@merav.net
דוד נוי
052-5224105
menahel@kmerav.com

מעון
שאלתיאל צ'יק (מזכיר)
02-9963096
052-8990274
shalti.tcik@gmail.com
איציק זרגרי (יו"ר)
058-4491494
mazkehila@maon.co.il

מעלה גלבוע
שוקי קרביץ (מז"פ)
04-6067559
050-6693342
shukikravitz@gmail.com
יריב קרין (מ' קהילה)
050-7361159
yarivkarin@gmail.com

משואות יצחק
זהר להב שפר
08-8607304
054-9107097
mkehila@massuot.com
יצחק קרליבך
052-5661390
karli@massuot.com

ניר עציון
ארנון רוזמרין (מ' קהילה)
04-9845702
054-6833024
arnosmarin@gmail.com
ניר מנצר (יו"ר)
050-6425555
mazkir.nir@gmail.com
nir@rmh1.org.il

סעד
תומר רכטמן
054-6614382
smazkir@saad.org.il
זבולון כלפה (יו"ר)
054-5684430
mazkal@saad.org.il

עין הנצי"ב
נימרוד מדר
04-6062916
050-7422190
nimrod@hanatziv.org.il

עין צורים
מוטי וגשל
08-8588310
058-5588229
mazkir@ein-zurim.co.il
moti_v@pereg-ac.co.il
מירקי יעקב (מנהל קהילה)
054-4492828
mirki52@gmail.com

עלומים
חמוטל דויטשמן
08-9937020
050-5422677
mazap@alumim.co.il

קשת
דובי טל
050-5511607
dubi_tal@walla.co.il
טליה קלנר (מנהלת קהילה)
052-8348552
rkhila552@gmail.com

ראש צורים
אלקנה בן יצחק
02-9935402
054-6700658
elkanaby@gmail.com

שדה אליהו
תמר שורק
04-6096502
‎054-5640993‏
mazkir@sde1.org.il

שדמות מחולה
דניאל רוזנפלד (יו"ר)
04-6099711
‎052-7713247‏
daniel@skicha.co.il
דובי טל
‎050-5511607‏
dubi_tal@walla.co.il
אביגדור משה
‎052-4043621‏
avigdor1234@gmail.com

שלוחות
יוסי בוריס
04-6062113
050-6622160
kehillah@shluhot.com
ג'ודי פולסטר
04-6062110
‎054-6746265‏
mazkir@shluhot.com
חסר רכיב