תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

צמיחה ומעורבות חברתית

25/01/2021

עדי שגיא

צמיחה ומעורבות חברתית

052-3784287

adi@kdati.org.il

משרד: 03-6072718אסף בית אריה

מיזם בתים לחיים

050-699-8610

meoravut@kdati.org.il

המחלקה לצמיחה ומעורבות חברתית
יעוד: 

לקדם מעורבות חברתית מאורגנת, כרכיב זהות משמעותי בקהילות הקיבוץ הדתי
ליזום ולהוביל מעורבות של התנועה בעשייה חברתית ברמה הלאומית
לסייע לבוגרי התנועה ומוסדותיה, לקראת ובמהלך שנת י"ג ושירות צבאי / לאומי

מטרות - מעורבות חברתית

1.    קידום פעילות התנדבותית חברתית בקיבוצים
2.    חתירה לקיומם של צוותי מעורבות חברתית ממוסדים ופעילים בקיבוצים
3.    חיזוק הנוכחות התנועתית בקיבוצים על-בסיס עשייה חברתית
4.    המשך קידום מיזם "בתים לחיים" בתנועה ומחוצה לה
5.    פיתוח פעילות חדשה בה התנועה תהווה גוף מפעיל
6.    שיתופי פעולה עם מיזמים וגופים התואמים את ערכינו
 
מטרות - שנת שרות - יג"ל

1.    חיזוק המעורבות והשותפות של התנועה בפעילות גרעיני הש"ש ושיפור האטרקטיביות של התכנית עבור בוגרינו
2.    סיוע בפתיחת יעדי פעילות חדשים, רלוונטיים, ומחוברים לקבה"ד
3.    החזרת תכנית הש"ש לקדמת הבמה, לצד האופציות האחרות

מטרות - מחלקות ביטחון

1.    ריכוז מענה לחיילים/ות ובנות ש"ל 
2.    יצירת בסיס נתונים עדכני
3.    פיתוח קשרים עם גורמים רלוונטיים (מיטב, משהב"ט)


תכנית עבודה מפורטת 2021 - תשפ"א

מעורבות חברתית - משימות בקיבוצים
    הקמה ו/או העצמה של צוותי מעורבות חברתית בקיבוצים, בתמיכת התנועה  

מעורבות חברתית - פרויקט בית לחיים
1. ליווי בתים קיימים
2. הקמת בתים חדשים
3. ייצוא הפורמט אל מחוץ לתנועה

מעורבות חברתית - פעילות תנועתית
1.    פיתוח תחום פעולה תנועתי חדש
2.    מעורבות במהלכים חברתיים רלוונטיים
3.    שימור שת"פ עם גופים בעלי אג'נדות דומות וקשר עם לפחות 2 חדשים

שנת שרות (י"ג)
1.    הגברת מעורבות תנועתית בתכנית הש"ש ועידוד בוגרינו להשתתפות בה
2.    פיתוח יעדי שירות חדשים
3.    ליווי כלל בוגרינו באשר הם בשנת י"ג

בטחון ושירות צבאי/לאומי
1.    מענה לפונים לקראת ובמהלך השירות
2.    ליווי בוגרים
3.    מתן תמיכה וסיוע לקיבוצים במצבי חירוםסל שירותים צמיחה ומעורבות חברתית

סיוע בתהליכי צמיחה ופיתוח קהילתי
ליווי מקצועי לצוותי צמד/לקיטה בישובים
פיתוח וליווי קיבוצים בכל תחומי מעורבות חברתית
חיבור אוכלוסיות וקיום תהליכי זהות ובניית קהילה
פעילות לקידום תחום המעורבות החברתית בקיבוצים, לצד סיוע במגוון משימות חברתיות שעולות מהשטח (חברים/קיבוצים/גופים)
סיוע באיתור וליווי משימה חברתית גדולה בכל אחד מהקיבוצים
מענה לפניות בנושאי שנת י"ג, שירות צבאי ולאומי


חסר רכיב