תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מוסדות הקיבוץ הדתי

04/08/2016

המועצה

המועצה היא המוסד העליון של התנועה והיא המחליטה בכל שאלה עקרונית העומדת על הפרק. המועצה מורכבת מנציגים נבחרים מכל הקבוצות החברות בתנועה והיא מתכנסת אחת לכמה שנים לפי החלטת המזכירות המורחבת (המזמו"ר) כדי לדון בנושאים העומדים על סדר יומה של התנועה. לדוגמה: קביעת תקנונים, קבלת קבוצות חדשות, בחירת מוסדות, וכן שאלות אידיאולוגיות או פוליטיות המחייבות את כל הקבוצות. מספר חברי המועצה: כ - 100.

המזכירות המורחבת בסמכות מועצה

בין מועצה למועצה יכולה המזכירות הפעילה להעביר נושאים עקרוניים לדיון ולאישור במזכירות המורחבת, המקבלת אז סמכויות של מועצה.

המזכירות המורחבת (מזמו"ר)

המזכירות המורחבת היא המוסד העליון של התנועה בין מועצה למועצה. היא מתכנסת מספר פעמים בשנה, בהתאם לצורך, ודנה בשאלות עקרוניות ואחרות. חברי המזמו"ר נבחרים על ידי המועצה (לפי המלצת הקבוצות). מספר חברי המזמו"ר הוא כ - 35, המייצגים את כל הקבוצות, יחסית לגודלן, ואליהם מצטרפים החברים המכהנים במזכירות הפעילה.

המזכירות הפעילה

המזכירות הפעילה היא המפעילה את מוסדות התנועה בשוטף. העבודה מתבצעת במחלקות השונות (ראה בתפריט השער), באחריות חבר מאחד מקיבותי הקבה"ד שגויס לתפקיד לקדנציה של כ - 4 שנים. המינוי מאושר ע"י המזכירות המורחבת.

מזכ"ל

המזכ"ל מרכז את עבודת המזכירות הפעילה, וכן מייצג את התנועה בפני גורמי חוץ. על המזכ"ל - ראה "מזכיר התנועה".
חסר רכיב