תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

רשימת פעילים ועובדים במשרדי הקיבוץ הדתי

09/03/2020

רשימת פעילים ועובדים במשרדי הקבוץ הדתי


 

אסף בית אריה

מיזם בית לחיים

050-699-8610

meoravut@kdati.org.il

 

הדר בשן

ארכיון הקיבוץ הדתי

08-8548574

050-6387332

hadararchives@gmail.com


גיל הס

מנהל אגף כלכלה

054-5640557

gil@kdati.org.il

משרד: 03-6072777

 

מרים זרביב

חינוך ודור צעיר

054-5700536

dor-tzair@kdati.org.il

משרד: 03-6072732

 

יונית לוריא

גיוס משאבים

050-8751411

yonit@kdati.org.il


דובי מילר

יו"ר כלכלי

052-4354777

dovimill@gmail.com

 

אמיתי פורת

מזכ"ל

050-7526974

mazkal@kdati.org.il

משרד: 03-6072703


ריבה פריד

תרבות ורוח

עורכת עמודים

052-3749310

amudim@kdati.org.il

משרד: 03-6072731

 

אור קרביץ-לבנון
רכזת נוער 
noar.kdati@gmail.com


יענקל'ה רוט

שיבולת

050-6306486

gizbar@kdati.org.il

משרד: 03-6072719

 

עדי שגיא 

צמיחה ומעורבות

052-3784287

adi@kdati.org.il

משרד: 03-6072718


רותם שכטר 

אגף חברה

054-6746325

chevra@kdati.org.il

משרד: 03-6072725

 

דנה גרוס

ביטוח בריאות

briut@kdati.org.il

משרד: 03-6072706


אתי חננאל

מנהלת כספים

050-7456082

han@kdati.org.il

משרד: 03-6072705

 

אירה פלוטקין

הנהלת חשבונות

054-5877292

ira@kdati.org.il

משרד: 03-6072722

 

דנה פרס שטאוי

מזכירת מזכ"ל ואגפים

mazkira1@kdati.org.il

kdati@kdati.org.il

משרד: 03-6072701

 


חסר רכיב