תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

אגף כלכלה ופיתוח

25/01/2021

גיל הס
מנהל אגף כלכלה
דוא"ל: gil@kdati.org.il
נייד: 054-5640557
משרד: 03-6072777

דובי מילר
יו"ר כלכלי
דוא"ל: dovimill@gmail.com
נייד: 052-4354777


יענקל'ה רוט
גזבר התנועה ומנכ"ל שיבולת
דוא"ל: gizbar@kdati.org.il
נייד: 050-6306486
משרד: 03-6072720

אתי חננאל
הנהלת חשבונות
דוא"ל: han@kdati.org.il
משרד: 03-6072705

אירה פלוטקין
הנהלת חשבונות
דוא"ל: ira@kdati.org.il
משרד: 03-6072722

דנה גרוס
ביטוח בריאות
briut@kdati.org.il

משרד: 03-6072706תכנית עבודה תשפ"א – 2021

יעוד
א.    לקדם ולשמור על האינטרסים של קיבוצי התנועה במגוון תחומי הכלכלה
ב.    לשמור על המקורות הכספיים השוטפים של תנועת הקיבוץ הדתי ולפעול להגדלתם

מטרות ויעדים עיקריים
א.    לייצר ולהנגיש מידע מקצועי ורלוונטי בתחומים כלכליים ופיננסים, עבור יישובי התנועה
ב.    ללוות ולקדם אינטרסים של המערכות הכלכליות והמשקיות בקיבוצים במגוון נושאים כלכליים (חקלאות, תעשיה, תיירות, פיתוח עסקי, יזמויות ושירותים פיננסים), בשיתוף עם גורמים רלוונטיים (משרדי ממשלה, התאחדות חקלאי ישראל, ארגונים אזורים, תנועה קיבוצית ועוד...)
ג.    ליזום, לתווך ולסייע ליצירה ושימור שיתופי פעולה בין קיבוצים ובין ארגונים בסביבתם
ד.    ליזום ולנהל פורומים כלכליים רלוונטיים עבור הקיבוצים (מותאם לקורונה)
ה.    לשמור על שגרות העבודה באגף הכלכלה לאור המבנה הארגוני המחודש
ו.    למפות ולנהל את אחזקות התנועה
ז.    ליצור, לקדם ולפתח יוזמות להגדלת המקורות הפיננסים התומכים בפעילות התנועה ומוסדותיה

תכנית עבודה מפורטת 2021

יצירה והנגשת מידע מקצועי רלוונטי ליישובי התנועה בתחומים כלכליים ופיננסים
1.    בניית מערך יועצים מקצועיים בנושאים השונים
2.    ניצול יתרון הגודל לשירותים בעלי משמעות פיננסית
3.    להרחיב, לאגם ולשתף בידע מקצועי לתנועה, לקיבוצים ולמפעלים הקיבוציים
4.    סיוע לגורמים המקצועיים בתחומים הכספיים בישובים
5.    סיוע לקיבוצים במצב רגיש

ניהול פוליטיקה חקלאית
    ייצוג האינטרסים של הקיבוצים, מוסדות וכפרי הנוער בנושאים הקשורים לאגף 

עיצוב אגף הכלכלה לאור המבנה הארגוני המחודש
1.    התאמת המבנה הארגוני למשימות האגף:
  -    גיוס מנהל אגף
  -    גיוס פעיל
  -    ארגון מחדש של מחלקת הכספים בהובלת אתי חננאל
  -    ארגון תפעול ביטוח הבריאות בהובלת דנה גרוס
2.    בניית שגרות עבודה כמענה למשימות האגף
3.    חיזוק ודיוק הרכבו של הצוות הכלכלי

שנת שמיטה
1.    טיפול בהסדרת היתר מכירה
2.    הפקת 2 כנסים (בשיתוף מטה התנועה)

קרקעות
1.    התנעת צוות קרקעות וקידום מיזם מקרקעין
2.    מתן שירות וייעוץ למגוון סוגיות העוסקות קרקע
3.    ליווי תהליך שיוך דירות (בשת"פ עם אגף חברה)
4.    ייצוג האינטרסים של הקיבוצים במשרד השיכון

קרן קד"ם
1.    ניהול (בקרה ושליטה) הקרן
2.    ייזום ועידוד קיבוצים להשתמש בכספי הקרן על פי מטרות הקרן
3.    משכנתאות לבונים בקיבוצים

ליווי וקידום אינטרסים של המערכות הכלכליות והמשקיות מול גורמים רלוונטיים
1.    הגדרת פורומים רלוונטיים וייצוג התנועה בכל אחד מהפורומים הכלכליים הרלוונטיים
2.    קיום קשרים שונים עם משרדי ממשלה וקובעי מדיניות
3.    תכלול מידע המתקבל מהפורומים השונים והעברתו להנהלות הקיבוצים
4.    ייזום מהלכים לשמירה על האינטרסים של הקיבוצים
5.    בניית נהלי תקשורת רצופה כולל פגישות עם הנהלות הקיבוצים בתדירות קבועה
6.    הצעת ליווי לקיבוץ/מפעל/גוף של התנועה בהתאם לצורך או משבר

ייזום, תיווך וסיוע ליצירת שת"פ בין קיבוצים ובין ארגונים
1.    ייזום וקידום שיתופי פעולה אזוריים בין קיבוצים
2.    ייזום וקידום שיתופי פעולה בין גופים כלכליים שונים לבין הקיבוצים
3.    הגברת שת"פ עם אגף כלכלה בתק"צ

ייזום וניהול פורומים כלכליים רלוונטיים
1.    קיום כנסים מקצועיים עבור: מרכזי משק, יו"ר, מנהלי כספים, מנהלי מפעלים.
2.    קיום כנסים ופורומים רלוונטיים לפי צורך (מנהלי רפתות, מים, מטעים, גד"ש ועוד)
3.    קיום קורסים וכנסים - דירקטורים מתקדם, ביטוח (אלמנטרי ובריאות), השקעות, יורי"ם

ייזום וקידום יזמויות להגדלת המקורות הפיננסים התומכים בפעילות התנועה ומוסדותיה
1.    פיתוח מיזמים כלכליים שיש בהם ערך מוסף לקיבוצים ו/או למוסדות התנועה (כולל כפרי הנוער) ולמקורות הכספיים של התנועה
2.    המשך פיתוח וליווי מיזמי התנועה: צוות השקעות, מיזם המימון (עסקי, משכנתאות, לכל מטרה), ביטוח (אלמנטרי, בריאות וסיעוד) ומיזם מקרקעין.

אנרגיה
    ייצוג הקיבוצים מול הרגולטור בתחומי האנרגיה ומחלקי חשמל הסטורים

מיפוי אחזקות התנועה וגופיה וניהול המידע המתקבל
1.    ניהול, בקרה ושליטה על נכסי התנועה וגופיה
2.    ייזום מהלכים למיקסום ההכנסות מאחזקות התנועה

משרדי הקיבוץ הדתי
1.    קידום תכנון משרדי קבע לקיבוץ הדתי
2.    קבלת החלטה והסדרת פתרון ביניים

 סל שירותים אגף כלכלה ופיתוח

    הנגשת מידע בתחומים כלכליים ופיננסים
    קידום ושמירה על האינטרסים של הקיבוצים
    ייזום, תיווך ועזרה בשיתופי פעולה בין קיבוצים ועם ארגונים כלכליים רלוונטיים בסביבתם
    ייזום וניהול פורומים וקורסים כלכליים
    ליווי קיבוץ/מפעל/גוף של התנועה בהתאם לצורך
    ייצוג, ליווי, קידום והנגשת מידע בתחום הקרקעות
    ניהול קידום וייצוג בתחום השמיטה
    ניהול ותיווך בין הקיבוצים והחברים למיזמים בתחומי השקעות, ביטוח (אלמנטרי ובריאות, מימון (עסקי ומשכנתאי) ותחומי מקרקעין

חסר רכיב