תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

עמודים אייר תשס"ה

05/06/2005
עמודים אייר תשס"ה (693) 8
דבר העורכת
"אני שמחה לחזור לעשיית גיליון "עמודים" שגרתי לאחר שני גיליונות "מגויסים" - דברי פתיחה לגיליון זה.
לכתבה המלאה
בין "שואה" לעצמאות
מה מהות הזיקה בין "השואה" להקמת המדינה?
האם קיים קשר סיבתי מכל סוג שהוא בין שני אירועים אלה?
תשובת יוחנן בן יעקב לשאלות אלה.
לכתבה המלאה
"ומי יזכור את הזוכרים"
"שימור הזיכרון בקיבוץ יד מרדכי - סיפורי חיים של שלושה דורות"
לכתבה המלאה
חדר הנצחה
על הקמת חדר הנצחה בקיבוץ טירת צבי.
לכתבה המלאה
פן-תיגוף באבן רגלך
סיפור פציעתם של הילה אונא ואלעד נורדן.
לכתבה המלאה
ארבעה בתי קברות
הסיור ברחבי בתי העלמין הראשונים של הקיבוץ הדתי מעיד כי מדובר בחברה של חלוצים דתיים חדורי רצון לסייע בבניין הארץ בתנאים קשים. חברה המשלבת תורה ועבודה.
לכתבה המלאה
מארועי יובל ה - 75 לתנועה
"חכמה ובינה" - דברי פתיחה לשיעורים.
שיר: 75 שנה לקיבוץ הדתי.
מכתב: תחושות ורגשות שנכתבו מלב כואב של אוהב.
דברי סיכום: המפיקים.
לכתבה המלאה
תוכנית "אופק"
תוכנית לימודים שנתית ב"מרכז הרצוג, לצעירים לחמ"ע להכשרתם למעורבות בקהילות היהודיות בארצות מוצאם.
לכתבה המלאה
פינה חמה לאנשי גוש קטיף
מכתבי תמיכה ומשלוח מנות בקיבוצים שונים לתושבי גוש קטיף.
לכתבה המלאה
דעה: קנסות על היעדרויות משמירה?
1. הצעה להטלת קנס על מי שנעדר מחובתו לשמור על היישוב.
2. נגד שימוש בכלי "קנסות".
לכתבה המלאה
למערכת: שיר הלל לגליון "עמודים"
"ברכת הנהנין" מאת קוראת הגיליון החגיגי לרגל יובל ה - 75.
לכתבה המלאה
מכתבי תגובה לגליונות אדר וניסן תשס"ה
פתרון תעלומת החיבור על המעברה, השלמות על ענפי קיבוף בית רימון, האם יש אופק לעתיד הקבה"ד, היתה רפת בטירת צבי, זיקנה בקבה"ד, תו תקן חברתי.
לכתבה המלאה
על המדף: כעפעפי שחר
סיפורי המעשים יאפשרו לערכים חשובים, שלאורם סידרו חייהם תושבי ירושלים, שלא יישכחו. דמויות כעזרא סימן טוב, שהן חלק חשוב של ירושלים עיר הנצח, וכוחן - בתמימותן.
לכתבה המלאה
על המדף: אדם ומלואו
על אסופת מאמרים של יהודה בר"ט ז"ל
לכתבה המלאה
הדשא של השכן
לקט מעלוני הקיבוצים.
לכתבה המלאה
לזכרם
לזכר חברי הקיבוץ הדתי שהלכו לעולמם בחודשים טבת - אדר תשס"ה
דברים לזכרם
לזכרו של אהוד מנור
כי פתאום, בצורת
לכתבה המלאה
חסר רכיב