תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

שער גליון מועצה כ"ז

24/05/2005
המועצה הכ"ז - מעלה גלבוע
איגרת לחבר
הזמנה ראשונה לחברי הקבה"ד (כ"א בסיון תשס"ד) להשתתף בדיונים בנושא "מהו חזון תנועת הקיבוץ הדתי?"
לכתבה המלאה
לחברי הקיבוץ הדתי
דיווח על ההכנות למועצה ועל הרכב צוות ההיגוי.
לכתבה המלאה
סדר היום למועצה
פירוט זמנים ונושאים
לכתבה המלאה
חברים שנפטרו
שמות החברים והבנים שנפטרו מהמועצה הקודמת (סיון תשנ"ח) עד מועצה זאת.
לכתבה המלאה
מליאת הפתיחה
דברי מרכז מחלקת החברה - רפאל צרפתי
דברי הקיבוץ המארח - צדוק ליפשיץ
דבר יו"ר המועצה האזורית - יעל שאלתיאלי
ברכת מזכיר התק"ץ - נתן טל
ברכת רכז הזרם השיתופי - אמרי רון
לכתבה המלאה
בין מועצה למועצה
יאיר ריינמן, מזכ"ל הקיבוץ הדתי: ב-15 השנים האחרונות התכנסה התנועה בתוך עצמה. אנו חוזרים עתה לנקודת המוצא ורוצים להגדיר לעצמנו ולשותפינו את טעם קיומנו כתנועת התיישבות שיתופית - ציונית - דתית.
לכתבה המלאה
סוף מעשה במחשבה תחילה
נח חיות סוקר את חזון הקבה,ד מראשית התנועה עד היום ומסכם הצלחות, כשלונות ויעדים לעתיד.
לכתבה המלאה
ניירות עבודה
ערכי ליבה - תנועת הקיבוץ הדתי במעגליםמתרחבים: שרה עברון.
חזון הקיבוץ הדתי - מעגל השותפים: רפאל צרפתי.
מעגל המשימות: שמריה מלר.
סיכום"מרחב פתוח" לצעירים: יוסי שניאור.
סיכום "מרחב פתוח" לנוער הקבה"ד: ציפי סטרשנוב.
לכתבה המלאה
מדיוני המליאה: ערכי הליבה
דברי המשתתפים בדיון.
לכתבה המלאה
מעגל השותפים
דברי המשתתפים בדיון.
לכתבה המלאה
מעגל המשימות
דברי המשתתפים בדיון.
לכתבה המלאה
החלטות כלליות
לכתבה המלאה
החלטות: חזון הקיבוץ הדתי
ערכי הליבה: תנועת הקיבוץ הדתי במעגלים מתרחבים
# ציונות דתית בארץ ישראל
# צדק חברתי
# עולם יהודי
לכתבה המלאה
החלטות: מעגל השותפים
מבוא
עקרונות
ישום העקרונות: מעגל חברים בתנועה, מעגל שותפים לתנועה,
לכתבה המלאה
החלטות: מעגל המשימות
# עשייה פרטית של חבר בקיבוץ
# עשייה של הקיבוץ הבודד
# מעגל עשייה תנועתית
לכתבה המלאה
חברי המזכירות המורחבת
נציגי הקיבוצים שחברותם במזמו"ר אושרה במועצה
לכתבה המלאה
ועדות הקיבוץ הדתי
הרכבי הוועדות שאושרו במועצה
לכתבה המלאה
רשימת הצירים למועצה
לכתבה המלאה
מוסדות המועצה
נשיאות, ועדה מתמדת, מנחי דיונים
לכתבה המלאה
תגובות בעלוני הקיבוצים
לכתבה המלאה
מכתב תודה לחברי ולתושבי מעלה גלבוע
מאת רפאל צרפתי, מח' חברה
לכתבה המלאה
בסיום המועצה
סיכומה האישי של יעל מילוא, קב' לביא
לכתבה המלאה
חסר רכיב