תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מכון מחקר תנועת הקיבוץ הדתי

22/11/2011

המכון לחקר תנועת הקיבוץ הדתי הוקם במטרה לשמר את הזיכרון ההיסטורי של תנועת הקיבוץ הדתי. לחקור את קורותיה בעבר וליצור שיח פורה, מעמיק וביקורתי סביב רעיונות היסוד.

המכון שואף לפתח יכולות פעולה, התחדשות, ויצירה בקרב צעירי התנועה ואחרים סביב ערכי התנועה ופועלה בהווה ובעתיד.

למכון מספר תכניות פעילות. ביניהן תכנית עמיתי מחקר, שיח צעירים, בניית סמינרים לקיבוצים וימי עיון.

 

אנחנו שמחים להציג בפניכם את תכני המפגשים של תוכנית עמיתי המחקר תשע"ג.                                     

לכל המפגשים פורמאט דומה שמטרתו להביא לידי ביטוי את הכישרונות של כל עמית ולהפיק ממנו את המיטב במסגרת קבוצתית. עמיתי המחקר ילמדו תכנים מעניינים מפי דמויות מפתח, ידונו בשאלות העומדות על הפרק בעולם היהודי ויתבקשו לגבש עמדות,המלצות, דעות בנושאים הנ"ל.

בכל מפגש ארבעה מרכיבים:

1.      הרצאה – על ידי אישיות בכירה של הקיבוץ הדתי

2.      חשיפה לדמות, הוגה, פעיל חברתי, מחנך, וכו' דרך עדות, לימוד טקסט, סיור.

3.      שיתוף מידע בין עמיתי המחקר: הצגת המחקרים ודיון נקודתי. עיסוק בשאלות מתודולוגיות

4.      עיסוק בשאלה אקטואלית ובחינת עמדות בפרספקטיבה רחבה ובינתחומית.

 

להלן רשימת הנושאים שיידונו במפגש עם המרצה. כאמור, לכל מפגש מרכיבים נוספים, אורחים אחרים ודיונים פנימיים עשירים הן ברמה המתודולוגית והן ברמה האישית. כמו כן, נזכה לביקורים ולעיתים נוכחות של בעלי תפקידים (מזכ"ל התנועה ומנהלי מחלקות) ואנשי אקדמיה שמלווים מקרוב או מרחוק את התפתחות המכון.

 

את התכנית ינחה ד"ר מיכאל בן אדמון.

 

תאריך

נושא

19.11 תנועת הקיבוץ הדתי – עיון בצעדים הראשוניים, במשברים ובאתגרים
17.12 'תרבות המובלעת' - עולם הקומונות בעידן גלובלי: חברה, אידיאולוגיה וכלכלה
14.1 'הלם העתיד-  בלי חקלאות אין עולם'
18.2 חקר הקיבוץ הדתי: תחום חדש
18.3 מעמד האישה בקיבוץ הדתי. אידיאל ומציאות
22.4 דתיות הקיבוץ הדתי – רוחניות מודרנית, הלכה ואנושיות; עיונים בגווני הקהילות של הציונות הדתית
20.5 הצצה אל תוך דגם החינוך הקיבוצי הדתי – מודל אקטואלי?
17.6 הקיבוץ הדתי,לאן? צדק חברתי, משימות לאומיות ודרכי השפעה על החברה הישראלית
 
* ייתכנו שינויים. ט.ל.ח

המפגשים יתקיימו בירושלים בימי שני בשעות 15:30-20:00

 

כמו כן, עמיתים המעוניינים בכך יקבלו ליווי אישי ועזרה במידת הצורך בכתיבת העבודה האקדמית ממיכאל או מאדם אחר המתאים לכך בתנועה.

 

חסר רכיב