תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

פרשת מטות-מסעי תשס"ז 2007 (60) מאת טל ליאון

15/07/2007
דף פרשת השבוע
הקיבוץ הדתי
כ"ח בתמוז תשס"ז, 14.07.07

פרשת מטות מסעי


אחריות מנהיגים

מאת טל ליאון, ניר עציון

 

 


"כי אתם עוברים את הירדן ארצה כנען, והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם ונס שמה רוצח מכה נפש בשגגה" (במדבר ל"ה, י' - יא').

 

קדושת חיי האדם

חשיבותם של חיי האדם באה לידי ביטוי בקביעת ההלכה שעל כל המצוות צריך אדם לעבור ולא להיהרג, כמו שנאמר: "וחי בהם – ולא שימות בהם". על שלושה דברים נאמר ייהרג ובל יעבור: על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, וחומרת האיסור על שפיכות דמים משקפת את יחס התורה לקדושת חייו של האדם. מעבר לאיסור לפגוע בחיי אדם, מחייבת התורה גם להציל כל מי שנמצא בסכנת חיים, כמו שכתוב: "לא תעמוד על דם רעך", ובהשראת מצווה זו חוקקה גם הכנסת במדינת ישראל חוק המחייב להגיש עזרה כדי להציל חיים, והוא נקרא "חוק לא תעמוד על דם רעך".  קידוש החיים הוא דבר מאוד בסיסי במצוות התורה, ולכן כאשר אדם מחליט על דעת עצמו ליטול את חיי חברו מגיע לו עונש מוות. אמנם העונש צריך להתבצע על ידי בית הדין, אולם אף גואל הדם רשאי להורגו, ופטור הוא מעונש. לאדם ההורג במזיד אין מקום בארץ, וחובה על כל מערכות המשפט לעשות צדק ולהביאו למשפט. אם נזהרין אתם בשפיכות דמים אני משרה שכינתי ביניכם לעולם (מדרש הגדול במדבר, ל"ה, ל"ד)   

 

מטרת ערי המקלט

רוצח בשגגה חטא חטא גדול על שלא נזהר מספיק בקדושת חיי האדם, ולכן יכול הוא לברוח לערי מקלט.

העונש של הגולה הוא התנתקות מכל חיי החברה בה חי לפני כן, ממשפחתו, מחבריו ומכל סביבתו, והוא מגיע לערי המקלט, שהם ערי הלוויים המשמשים בקודש והם שליחיו של הכהן הגדול. תפקידם של הלוויים כלפי עם ישראל להפיץ את תורת ד' בעם. בערי המקלט נכנס הרוצח בשגגה לתוכנית חינוכית  שיקומית ועליו לעבוד בערי המקלט וללמוד תורה בהדרכתם של הלויים.

אומר לנו הרמב"ם: "אשר ינוס שמה וחי" - עשה לו כדי שיחיה. מכאן אמרו, תלמיד שגלה לעיר מקלט מגלין רבו עימו, וכן הרב שגלה מגלין ישיבתו עימו.

תפקידם של ערי המקלט לעשות הכל על מנת לתמוך ברוצח בשגגה בכדי שיחזור בתשובה וימשיך בלימוד תורה ובקיום המצוות עם התמיכה הטובה ביותר שאפשר לתת לו, ובכך יוכל לשקם את חייו.

 

"כי בעיר מקלטו יישב עד מות הכהן הגדול"

תפקידו של הכהן הגדול לשמש כ"עמוד צלהותון דישראל" (תרגום יונתן, כ', כ"ט) ובאמצעות הלוויים יפיץ דעת תורה ויראת שמיים בעם ישראל. האחריות המוטלת עליו שהעם יהיה בדרגה רוחנית כזו שלא יגיע למצב של שפיכות דמים, ולכן כל זמן שהוא חי עליו לחנך ולשקם את הרוצחים בשגגה שהיו בזמנו, ולדאוג שישוקמו.

 

חיי החברה בארץ

מדין ערי מקלט אפשר להשליך על כל תחומי החיים שלנו. תפקידם של המנהיגים (הכהן הגדול) להשפיע באמצעות השליחים שלהם (הלוויים) על העם, לחנכם ולתת להם את הכלים היום-יומיים להתמודד עם המציאות.

אבל אסור לשכוח את אלה שכוחם לא עמד להם, ונפלו או טעו ולתת להם עזרה משמעותית ורבה ככל האפשר, ואפילו לגלות עימם לערי המקלט על מנת לעזור להם לחזור למוטב ולהתעלות מעלה מעלה.

"כי אני ד' שוכן בתוך ישראל"

 _____________________________________________________________


טל ליאון הוא חבר המושב השיתופי ניר עציון. משמש כמנהל הקהילה בניר עציון, ואב לארבעה ילדים. אפשר לקבל את דף פרשת השבוע של הקיבוץ הדתי בדואר אלקטרוני או לראות אותו באינטרנט באתר של הקיבוץ הדתי בכתובת: www.kdati.org.il/.

כדי לקבל את הדף כל שבוע בדואר אלקטרוני, יש לשלוח הודעה אל: webmaster@kdati.org.il  ולרשום subscribe בשורת הנושא. כדי להפסיק, יש לכתוב unsubscribe בשורת הנושא.

תגובות למאמרים וכן הצעות לכתוב מאמרים, יש לשלוח אל: kdati@walla.com

 

אתר האינטרנט של הקיבוץ הדתי: www.kdati.org.il 

 


דף פרשת השבוע כקובץ WORD להדפסה


חסר רכיב