תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

פרשת כי תשא תשס"ח 2008 (92) מאת יוסף ברלוביץ

24/02/2008
דף פרשת השבוע

הקיבוץ הדתי

 

 

י"ז באדר א' תשס"ח, 23.02.08

פרשת כי תשא

"הראני נא את כבודך"

מאת יוסף ברלוביץ, קיבוץ שלוחות

"אמר רבי יוחנן : אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו, מלמד שנתעטף הקב"ה  כשליח צבור והראה לו למשה סדר תפילה ואמר לו, בכל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם."

                                                                                                        (ראש השנה יז:)

 

לקראת סוף פרשת "כי תשא" אנחנו נכנסים לפרשה עלומה.

חלק ממנה היא קריאת התורה לימי תענית צבור, חלק לשבת חול המועד.

זמן האירוע – אחרי נפילת בני ישראל במעשה העגל. הקב"ה מודיע למשה, הנמצא במרומי הר סיני, שהעם חטא. "ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם, ואעשה אותך לגוי גדול".


ויחל משה - משה רבנו אינו "מניח", הוא אוחז בתפילה, שבה חשש של חילול השם, ולעומת זה זכות האבות, עד שנאמר: וינחם...


אנחנו יורדים עם משה רבנו מן ההר. בידי משה לוחות הברית שהוא קבל, כדי להביא אותם לבני ישראל. כאשר מתגלה לעיניו מראה מחנה בני ישראל והמחולות סביב העגל – הוא משליך את הלוחות מידיו. זה לא הזמן ולא המקום למתנה כזאת.


משה שביקש בתפילתו "למה ... יחרה אפך בעמך" – הוא משה ששובר את הלוחות שנמסרו  לו, הוא שקורא לבני לוי ומוסר להם צווי להרוג את מי שעבד לעגל, הוא שלוקח את האהל ונוטה אותו מחוץ למחנה.

 

ישיבת בני ישראל סמוך להר סיני נמשכת שנה שלמה, תקופה המחילה במצב "ברוגז", עד כדי ביטוי קשה בפי משה רבנו "אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה". הברית מתחדשת, העם מקבל את מצוות הקמת המשכן, המשכן נבנה וחנוכתו נערכת בהדר.

 

אבל נחזור לאותו דו-שיח בין משה רבנו לבין הקב"ה שהביא בסופו לחידוש לוחות הברית וכן

להבטחת נוכחות השכינה בדרכם של בני ישראל.

למה בקש משה " הודיעני נא את דרכך" ומה משמעות "הראני נא את כבודך"?

משה רבנו מבקש לדעת, כיצד הקב"ה מנהל את עולמו, איך הקב"ה יכול למחול על חטא עבודה זרה, איך הוא מוסר לידיו את לוחות הברית, אחרי שהברית הופרה. והדבר הגדול מכול, איך יכולה תפילת האדם, תפילת משה, לשנות את גזרתו של הקב"ה?

 

הקב"ה מודיע למשה את דרכיו. האדם הוא מוגבל ברגשותיו, בקנאותו. הוא משליך ושובר את   הלוחות, הוא פוקד על הריגת עובדי העגל. לא כן הקב"ה. הוא מציג את שלוש עשרה המדות, שהוא רחום וחנון, ארך אפים ורב חסד – ורק אז מגיע לאמת, לפוקד. . .

 

בקשתו השניה של משה לא יכולה להתממש "כי לא יראני האדם וחי". את מעשיו של הקב"ה אין האדם, אפילו משה רבנו גדול הנביאים, יכול לראות לפני בואם, גם בזמן שהם מתרחשים אין ביכלתו של אדם להבינם. על כן אומר הקב"ה למשה "ושמתיך בנקרת הצור, ושכותי כפי עליך עד עברי". כביכול מכסה ידו של הקב"ה את משה הניצב בנקרת הצור. משה שומע את דברי הקב"ה בעברו על פניו. את המעבר, את כבודו לא יוכל לראות, רק לדעת. אחרי עבור המעשים יוכל אולי האדם לנסות להבינם.

 

את זכרון המעמד הנורא הזה אנו שומרים בתפילתנו כל יום. כאשר אנו קוראים את הפסוק הראשון של קריאת שמע, אנו מכסים את העינים בכף היד. בזה אנו מביעים את "קבלת עול מלכות שמים" – את ההבנה שדרכי הקב"ה מוסתרות מעיני בשר ודם. איננו רשאים להביט בדרכי המלך ובכבודו. "ושכותי כפי" – בידו אפקיד רוחי.

 _____________________________________________________________

יוסף ברלוביץ, חבר קיבוץ שלוחות, נולד וגדל בשוייץ, עלה ארצה בשנת 1945 -  בגיל 20. הצטרף לקבוצת שלוחות בפרדס חנה עם קבוצה קטנה של עולים והוא חבר הקבוצה עד היום. עבד כנגר ושמש בתפקידים שונים: גזברות, שליחות בני עקיבא באורוגואי, ריכוז חברת נוער, מורה בבית הספר המשותף. בשנים האחרונות מנהל חשבונות וכן מנחה חוג קטן של פרשת השבוע מזה יותר מארבעים שנה. אב ל- 4 סב ל- 16 נכדים,וסבא רבא ל- 4 נינות, כ"י.

אפשר לקבל את דף פרשת השבוע של הקיבוץ הדתי בדואר אלקטרוני או לראות אותו באינטרנט באתר של הקיבוץ הדתי בכתובת: www.kdati.org.il/.

כדי לקבל את הדף כל שבוע בדואר אלקטרוני, יש לשלוח הודעה אל: webmaster@kdati.org.il  ולרשום subscribe בשורת הנושא. כדי להפסיק, יש לכתוב unsubscribe בשורת הנושא.

תגובות למאמרים וכן הצעות לכתוב מאמרים, יש לשלוח אל: webmaster@kdati.org.il

 

אתר האינטרנט של הקיבוץ הדתי: www.kdati.org.il 

 

דף פרשת השבוע כקובץ PDF להדפסה
דף פרשת השבוע כקובץ WORD
 

 
חסר רכיב