תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

דף פרשת השבוע - תנועת הקיבוץ הדתי - פרשת לך לך תש"ע 2009 (180) מאת מרדכי שבט

03/11/2009

דף פרשת השבוע

תנועת הקיבוץ הדתי
י"ג בחשון תש"ע, 31.10.09

גיליון מס' 180

 

פרשת לך לך

מורשתו של אברהם אבינו

מאת מרדכי שבט, קיבוץ ראש צורים

השגחת ה' בעולם

על הפסוק: " ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך...'' (בראשית י"ב, א') כתוב במדרש " ...אמר רבי יצחק, משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום, וראה בירה אחת דולקת. אמר: תאמר שהבירה זו בלא מנהיג? הציץ עליו בעל הבירה, אמר לו: אני הוא בעל הבירה." (בראשית רבה ל"ט, א')

 

הנבחר

מהי "בירה אחת דולקת"? נחלקו המפרשים בעניין זה. בעל "עץ יוסף" כתב:

"ראה שהבירה נשרפת באש, אז חשב שאדונה ובעלה עזב אותה."

והנמשל: אברהם ראה את העולם הולך ונופל ומדרדר – השחתת האנושות ובעקבותיו המבול, פילוג הלשונות ועבודה זרה וכדומה - ונראה היה לו שאין מנהיג לעולם.

נראה שהפרשן מדייק מהמילים  "משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום"  

מה משמעותו של משפט זה?

על פי הביאור ש"בירה דולקת" פירושה "נשרפת", יש להבין מדוע ראה אברהם כך את העולם. אברהם היה "עובר ממקום למקום" - כלומר מדור לדור בהיסטוריית העולם, ונראה היה שהדברים מתנהלים ללא השגחה - חטא אדם הראשון, קין והבל, דור המבול ודור הפלגה, העולם מלא חטאים, רשע ועבודה זרה, הרי הוא כבירה הבוערת באש - ונראה שאין לו מנהיג. העולם מתגלגל ללא כוון וללא מטרה. רק לאחר התגלות ה' הבין אברהם שיש מנהיג לבירה, שכל הדורות הם חלק מתהליך המונהג על ידי בורא העולם. שיש יעוד בבריאה.

על פי הבנה זו, לא עשה אברהם מעשה שגרם להתגלותו של ה' עליו. וכך לא נתייחד אברהם משאר האנשים בעולם, באמונתו או במעשיו, ואף על פי כן נתגלה אליו ה'.

אדרבה- נשמעת אפילו נימה של כפירה וייאוש בשאלותיו של אברהם, כאילו הוא שואל "איפה הא-לוהים?!" ולפי הבנה זו של דברי המדרש, יותר ממה שאברהם מחפש את הקב"ה- הקב"ה מחפש את אברהם!

וכן המהר"ל מפראג מסביר (נצח ישראל י"א) שהבחירה באברהם הייתה מפני הסגולה הא-לוקית אשר בו, ולא מפני מעשיו, ודבר זה מודגש על ידי העובדה שלהתגלות ה' אליו לא קדמו מעשים טובים או אמונה בה'. רק הבחירה באברהם והתגלות ה' אליו, הובילה לאמונתו ולמעשיו הטובים.

 

הבוחר

 על פי הדעה השנייה,המובאת בפירוש רש"י למדרש, מובא הסבר אחר:

 "ראה שמים וארץ, ראה שמש ביום וירח בלילה וכוכבים מאירין, אמר, אפשר שהיא דבר גדול כזה בלא מנהיג?!"

 ראה אברהם את הבירה דולקת - מאירה. אברהם התבונן בשכלו, חיפש אחר האמת בעולם, והגיע במחשבתו לכך שמוכרח להיות שיש מנהיג לעולם.

לפי פירוש זה, התגלות ה' לאברהם הייתה תוצאה של חיפושו של אברהם אחר האמת, והבנתו כי לא יתכן שבירה זו תהיה ללא מנהיג. כל התהליך שעבר אברהם מעצמו הגיע לשיאו בהתגלות של "ויאמר ה' אל אברם", בהתגלות ה' אליו.

החיפוש אחר האמת מוביל להתגלות ה' - המגלה את האמת השלמה לאדם.

 

שתי דרכים

ידוע ומפורסם שאברהם אבינו חידש את האמונה בא-ל אחד, בעולם המלא בעבודת אלילים. אך אולי ניתן לומר על פי שני הפירושים של דברי המדרש, שהוא סלל דווקא שתי דרכים לאמונה זו בהקשר לדרכי ההשגחה. דרך אחת תחילתה עם פניית ה-אלוהים לאברהם,וסופה  באמונה תמימה, ובהתבוננות פנימה בסגולה הא-לוהית שבתוכו. והדרך השנייה על ידי דרישה, חקירה והתבוננות על ידי אברהם בסביבה שמחוצה לו. שני פרושים שונים של מדרש ידוע על אברהם אבינו מגלים לנו שתי דרכים שונות  בהבנת השגחת ה' בעולמו.

____________________________________________________________

הרב מרדכי שבט, נשוי לאלונה ואב לחמישה ילדים. חבר קיבוץ ראש צורים 22 שנה. בעל הסמכה לרבנות ותואר במינהל עסקים. עובד במחלקת השליחים בתנועה העולמית של בני-עקיבא, ומכהן כמזכיר הקיבוץ.

אפשר לקבל את דף פרשת השבוע של הקיבוץ הדתי בדואר אלקטרוני או לראות אותו באינטרנט באתר של הקיבוץ הדתי בכתובת: www.kdati.org.il/

 

כדי לקבל את הדף כל שבוע בדואר אלקטרוני, יש לשלוח הודעה אל: webmaster@kdati.org.il ולרשום subscribe בשורת הנושא. כדי להפסיק, יש לכתוב unsubscribe בשורת הנושא.

 

תגובות למאמרים וכן הצעות לכתוב מאמרים, יש לשלוח אל: webmaster@kdati.org.il

 

אתר האינטרנט של תנועת הקיבוץ הדתי:www.kdati.org.il

דף פרשת השבוע כקובץ PDF להדפסה
דף פרשת השבוע כקובץ WORD
חסר רכיב