תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

דף פרשת השבוע - תנועת הקיבוץ הדתי - פרשת צו תשע"ד - 2014 (400) מאת יצחק יבלונסקי

18/03/2014

י"א אדר ב', תשע"ד, 12.3.2014

גיליון מס' 400

פרשת צו

אש תמיד תבער

מאת יצחק יבלונסקי, קיבוץ עלומים


"וידבר ה', אל-משה לאמר. צו את-אהרן ואת-בניו לאמר, זאת תורת העלה: הוא העלה על מוקדה על-המזבח כל-הלילה, עד-הבקר, ואש המזבח, תוקד בו" (ויקרא ו,א).

 

רש"י מפרש את המילה "צו" כלשון זירוז, ומוסיף ש 'צריך לזרז במקום שיש בו חסרון כיס'. ב'ארחות צדיקים' נכתב – "מידת הזריזות היא תכשיט לכל המידות" וחז"ל קובעים: "ביותר צריך הכתוב לזרז (את האדם) במקום שיש בו חסרון, כי כדי שהאדם יתגבר על הקושי הוא זקוק למידת הזריזות".


במדרש כתוב על ה'עולה' שהיא באה לכפר על הרהור הלב על תחושת מלאות עצמית-גאווה, וכל גאווה סופה חסרון כיס. אי אפשר לגאווה שתהיה מלבושו של אדם, ואם נכשל – יקריב את הקורבן בזריזות ויכפר על גאוותו. על הכהן להקריב את הקורבן באש הקודש ובהתלהבות, ואש המצווה תתקן את אש הגאווה.

 

ה'נועם אלימלך' רומז שעל האדם לעבוד את ה' בזריזות: "כי אם עובד בעצלות הרי הוא כחסר גוף, והגוף הוא כמו כיס ונרתיק לנשמה, לכן יש לזרז במקום שיש בו חסרון כיס".

 

"אש תמיד תוקד על-המזבח--לא תכבה" (ויקרא ו,ו) – המזבח נמצא בליבו של כל אדם, והאש – אש ההתלהבות, אותה אסור לכבות. יש להביא שני גזירי עצים ולהניח על אש המזבח. והעצים – העצות והמחשבות הטובות, שצריכות לדלוק תמיד – "עץ  חיים היא למחזיקים בה" (משלי ג,יח), וככל שמזינים את האש היא מתגברת ועולה.

 

שלוש מערכות של עצים ואש היו על המזבח:
הראשונה: בלילה, בזמן הסתר פנים –  "ואש המזבח תוקד בו".
השנייה: בשעות הבוקר המוקדמות – בזמן התעוררות והארה –  "והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, וביער עליה הכוהן עצים בבוקר בבוקר".
והשלישית: בשאר  שעות היממה –  "אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה".

המזבח הוא הלב, האש – אש ההתלהבות, ואותה אסור לכבות.

הרב קוק ב'אורות הקודש' כותב: "את הצמאון הא-להי, הבוער וסוער בשלהבת עזו בלב, אסור לכבות. אם כל המכבה גחלת מעל המזבח הגשמי, עובר הוא בלאו של 'אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה', קל וחומר המכבה גחלת רוחנית עליונה מעל גבי המזבח הרוחני, המלא חיי קודש, הלב הישראלי. אמנם צריכים תמיד להוסיף אש מן ההדיוט, בשכל טוב, בחכמה ובבינה, באור תורה ונר מצוה, כדי שתהא השלהבת עולה ומתרוממת, עולה ומוסיפה כח וגבורה, בכל הדרגות של החיים, מרום רקיעא עד ארעית תהומא".

 

כיום, כשנראה בכח המדמה שלנו כאילו יש חילוק בין מגזרים שדוגלים בלימוד תורה לבין מגזרים שרוצים פחות בלימוד תורה, על כולנו מוטלת האחריות לשמור על אותה אש תמיד שבתוכנו – אש הקיום, האהבה והיצירה, אש התורה, אש קודש – להמשיך ולדלוק, ושלעולם לא תכבה.


להמשיך לצעוד / עופרה חזה


כן, יש לי סוד
כל בוקר מתעורר ומזמר
את התקוות
של יום חדש הוא מסדר
ממלא שורות בדף הריק
ומעיני כל עצב מסלק

לקום להמשיך עוד
עם כוח של אלף שירים
לקום להמשיך עוד
להמשיך עוד ולצעוד

 

לפקוח עיניים
אל קסם אורות רחוקים
לפקוח עיניים
אל שדות שרים


אם קורה
ובלילות הצל עלי גובר
שוב מאיים
אך באפלה אלוהים עוזר
אור חדש וחם אלי נגלה
והנה עוד יום נפלא עולה

לקום להמשיך עוד
עם כוח של אלף שירים
לקום להמשיך עוד
להמשיך עוד ולצעוד

לפקוח עיניים
אל קסם אורות רחוקים
לפקוח עיניים
אל שדות זרים

כן, יש לי סוד, יש לי סוד
כן, זה הסוד, זה הסוד
הוא בא תמיד ברגעים קשים

יצחק יבלונסקי, ראש מכינת יונתן בקיבוץ עלומים. גר עם משפחתו בקיבוץ עלומים ונמצא בתהליך קליטה.
אפשר לקבל את דף פרשת השבוע של הקיבוץ הדתי בדואר אלקטרוני או לראות אותו באינטרנט באתר של תנועת הקיבוץ הדתי בכתובת: www.kdati.org.il/

כדי לקבל את הדף כל שבוע בדואר אלקטרוני, יש לשלוח הודעה אל: webmaster@kdati.org.il

ולרשום subscribe בשורת הנושא. כדי להפסיק, יש לכתוב unsubscribe בשורת הנושא.

תגובות למאמרים וכן הצעות לכתוב מאמרים, יש לשלוח אל: amudim@kdati.org.il

אתר האינטרנט של הקיבוץ הדתי:www.kdati.org.il

 

דף פרשת השבוע כקובץ PDF להדפסה
דף פרשת השבוע כקובץ WORD
חסר רכיב