תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

פרשת נשא תשס"ו 2006

28/05/2006
דף פרשת השבוע של הקיבוץ הדתי
פרשת נשא
ז' בסיון תשס"ו, 3.06.06
סולם המנהיגות במדינת התורה
מאת מיכאל (מיץ') חפץ, קבוצת יבנה.
פרשת נשא מורכבת כשרשרת פנינים. כל פרשיה ופרשיה נושאת בתוכה מידע ומסרים רבים: עבודת משפחות הלוויים, שילוח הטמאים מן המחנה, גזלת איש שאין לו גואל, פרשת סוטה, תורת הנזיר, ברכת כוהנים, חנוכת המזבח וקורבנות הנשיאים.
המדרשים הרבים מנסים לחשוף ולגלות את החוט המקשר באופן הגיוני את הנושאים השונים למחרוזת אחת. הפרשן פייבל מלצר ז"ל מציע רעיון שלעניות דעתי יש בו אקטואליות מיוחדת לימינו אנו.
המדרש עומד על כך שיש הבדל בין שני המפקדים של בני שבט לוי. בפרשת במדבר נאמר: "נשא את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחותם לבית אבותם". ואילו בראשית פרשתנו אנו קוראים: "נשא את ראש בני גרשון גם הם למשפחותם לבית אבותם". התורה מקדימה את קהת לגרשון למרות שגרשון היה הבכור.
ומסביר המדרש: "אף על פי שגרשון בכור ומצינו בכל מקום שחלק הכתוב כבוד לבכור, לפי שהיה קהת טוען הארון ששם התורה, הקדימו הכתוב לגרשון".
כבוד התורה מכריע את כבוד הבכורה. חשיבותה של התורה ונושאיה הם הקובעים סדר החשיבות בישראל.
ידוע לנו על שורה ארוכה של דרגות שונות: כהן משוח מלחמה, סגן, ראש המשמר, ראש בית-דין, גזבר, כהן גדול, כהן הדיוט, נתין, גר ועבד משוחרר.
בהלכה מופיעה הסתייגות: "אימתי? בזמן שכולן שווין, אבל אם היה ממזר תלמיד חכם (הוא) קודם לכהן גדול עם–הארץ, שנאמר (משלי ג') "יקרה היא מפנינים".
אם נתבונן בסדר הדרגות: חכם, מלך, כהן גדול ונביא – נבין מייד שהחכם קודם לכולם. ואכן מסביר המדרש: "מת חכם – אין לנו כיוצא בו. מת מלך – כולם ראויים למלכות".
נדמה לי שכל מי שרוצים לשוות דמות לחברה הישראלית, למדינה היהודית הקמה לתחייה, צריך לשים לב להיררכיה שהתורה וחז"ל קבעו, כשלבים בסולם החברה בישראל.
התורה ציוותה עלינו להיות עם חכם ונבון, ונתנה לנו פירוש לחוכמה זו: "כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים, אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו – רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה".


מיכאל (מיץ') חפץ הוא חבר קבוצת יבנה.
אחראי לשעבר על תוכניות חו"ל בישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים.
אפשר לקבל את דף פרשת השבוע של הקיבוץ הדתי בדואר אלקטרוני או לראות אותו באינטרנט באתר של הקיבוץ הדתי בכתובת: www.kdati.org.il בלחיצה על דף פרשת השבוע.

כדי לקבל את הדף כל שבוע בדואר אלקטרוני, יש לשלוח הודעה ריקה אל: webmaster@kdati.org.il ולרשום subscribe בשורת הנושא. כדי להפסיק, יש לכתוב unsubscribe בשורת הנושא.

תגובות למאמרים וכן והצעות לכתוב מאמרים, יש לשלוח אל: kdati@walla.com
חסר רכיב