תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

קרן השתלמות: דוחות כספיים 2008

03/12/2008

קרן השתלמות
דוחות כספיים 2008

שיבולת השתלמות תשואות לשנת  2008

 

 

תשואה
נומינלית
מצטברת

תשואה
נומינלית
חודשית

תקופת
דיווח

 

 

 

0.58%    

0.58%    

01 / 2008

 

 

 

1.93%    

1.34%    

02 / 2008

 

 

 

1.14%    

-0.77%   

03 / 2008

 

 

 

2.18%    

1.02%    

04 / 2008

 

 

 

3.50%    

1.30%    

05 / 2008

 

 

 

3.74%    

0.23%    

06 / 2008

 

 

 

2.67%    

-1.03%   

07 / 2008

 

 

 

3.42%    

0.73%    

08 / 2008

 

 

 

-0.17%   

-3.47%   

09 / 2008

 

 

 

-4.53%   

-4.37%   

10 / 2008


שיבולת השתלמות דו"חות  2008
דו"חות רבעוניים
 • רשימת נכסי הקופה 30.09.08
 • רשימת נכסי הקופה 30.06.08
 • רשימת נכסי הקופה 31.03.08
 • דו"ח רו"ח בדבר עמידה בתקנות ההשקעה 30.09.08
 • דו"ח רו"ח בדבר עמידה בתקנות ההשקעה 30.06.08
 • דו"ח רו"ח בדבר עמידה בתקנות ההשקעה 31.03.08
 • סקירת דו"ח מיוחד של רו"ח על הדו"ח החודשי לאוצר 30.09.08
 • סקירת דו"ח מיוחד של רו"ח על הדו"ח החודשי לאוצר 30.06.08
 • סקירת דו"ח מיוחד של רו"ח על הדו"ח החודשי לאוצר 31.03.08
 • דו"ח סקירת רו"ח על רשימת נכסי הקופה 30.09.08
 • דו"ח סקירת רו"ח על רשימת נכסי הקופה 30.06.08
 • דו"ח סקירת רו"ח על רשימת נכסי הקופה 31.03.08
 • דו"חות שנתיים

  חסר רכיב