תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מזכירי הפנים בקבוצותינו

06/08/2006
מזכירי הפנים בקבוצותינו


קיבוץ המזכירטל. בעבודהטל. נייד

טל. בבית

e-mail

בארות יצחקאהרן גל9371970-03  5632007-0509371911-03

    aaron@beerot.co.il

בית רימון

יוסי יורב   

אהוד פלד –מ' קהילה

6509626-04

6509649-04

8459208-04

4509655-054 

3662208-052

6509655-04  

8459679-04 

 mazkirbr@kinneret.co.il  
                     udi@ry.org.il

טירת צבי

יוסי בוריס– מנהל קהילה

בנ"ש–צבי בן-שמואל-מזכיר                                  

6078802-04   6078701-046622160-050

7279387-050

6078812-04   6078983-04    ibmk@tiratzvi.org.il         

   mazkirut_tz@tiratzvi.org.il

יבנה

משה  גלס            

שרה בלנקשטיין

8548326-086998544-050   6998418-0508548241-08 

8548287-08

        mazkirut@kv-yavne.co.il

               sarab@kv-yavne.co.il

כפר עציון אמיתי פורת

יוחנן בן יעקב

9935135-027526974-050

6282046-050

9935305-02

9935176-02

mazkpnim@kfar-etzion.co.il
לביאמנחם עמירם6799202-043993507-0506799395-04                            maz@lavi.co.il
מגדל עוז גיאת זוהר9936402-02 6208148-023276883-0529936456-02             migdaloz@yahoo.com
מירב דוכן יהונתן

עמוס בן נון

6539154-04

6539153-04

8699410-052  3237672-0526539010-04

6539099-04

   mkbz@merav.net
מעלה גלבועצדוק ליפשיץ

הולצמן עדי

6067511-04

שלוחה 640

3749338-052   8692041-0526067583-04    6067540-04    misrad@maalegilboa.org.il
סעד שרה עברון-מנהלת קהילה

בוקי ברט

6800396-084474759-052 

3915014-052

6800479-08 

6800234-08

                 smazkir@saad.org.il
עין הנצי"בצבי פרלמן 

גדעון ישראלי

6062916-04     
מד'6581816-04

6062862-04

7261660-050 

7815524-050

6062965-04 

6062992-04

                        .zvi@mbs.org.il

    

   khilamgr@hanatziv.org.il

עין צוריםאברהם סלייטר

ללי אלכסנדר

8588310-08

8588490-08

6371748-050

5969039-050

8588258-08

8588209-08

         mazkir@ein-zurim.co.il

עלומים

דבי מיזל9937020-087792709-0549937939-08               mazap@alumim.co.il
ראש צורים
מורדי שבט9935404-026700682-0549935455-02              roshtzur@zahav.net.il
שדה אליהומאיר ליפשיץ6096502-045640502-0546096618-04           mazkir@seliyahu.org.il
שלוחותתורן דליה6062110-046746110-0546062292-04mazkir@shluhot.org.il
משואות יצחקרייך מיכאל8607304-085493782-0508583086-08
             michael@massuot.co.il
ניר עציוןטל ליאון –מ' קהילה (9845651-04 (

5923752-050

9845651-04 Tal_lion@nir-ezion.co.il                                 
בני דרוםאודי רובינשטיין

מרים פריש

8616666-0505758877-050

6494905-050

8561208-08

8524655-08

udir16@walla.com

sidnmir@yahoo.com

 

חסר רכיב