תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

יעוד המחלקה

05/07/2007

יעוד המחלקה

יעוד המחלקה

לאפשר לבן / בת לשרת בצה"ל שירות משמעותי ביותר, וזאת ע"י הכוונה והדרכה לפי הצרכים.


תפקידי המחלקה

1. הכנה מוקדמת לקראת השירות הצבאי / שנת י"ג
 2. ליווי תוכניות שנת י"ג.
 3. עזרה בהכרת הנהלים בצבא ובהכוונת חייבי גיוס לגופים המטפלים בנושאים המתאימים.
 4. ליווי החייל/ת, בעיקר בשבועות הראשונים בטירונות ובקורסים.
 5. ליווי אישי במקרה של בעיות ספציפיות עקב או בזמן השירות הצבאי / הלאומי.
 6. עזרה והדרכה להורי חיילים.
 7. עזרה לבוחרות לשרת בשירות הלאומי.
 8. ש"ש. – שנת שירות נוספת אחרי השירות הצבאי / הלאומי.

הכנה מוקדמת

ההכנה לשירות הצבאי מתחילה בתחילת כיתה י"א ומסתיימת עם הגיוס.
בכיתה י"א - פגישה ראשונה עם הצעירים והוריהם להיכרות עם עבודת המחלקה.
בתחילת כיתה י"ב – שיחה כללית על מסלולי השירות השונים (בנות – כלל צה"ל לעומת איתור מוקדם), היכרות עם מסלולי י"ג על יתרונותיהם.
סמינר "לקראת צבא", לכלל תלמידי י"ב בקיבוץ הדתי.

תוכניות שנת י"ג

הקיבוץ הדתי, כפי שקבע בהחלטות מועצה שונות, רואה בשנת שירות נוספת חוליה חשובה במסלול קליטת הבנים בקבוצה וקורא לכל בניו ובנותיו ליטול חלק במשימה לאומית או תנועתית או בהקדשת פרק זמן ללימודי יהדות או שילוב שני התחומים.
לכל בן/ בת ניתנת האפשרות לבחור בין שנת לימודי יהדות במסגרת שנת י"ג או בשנת שירות לפני  השירות הצבאי / לאומי או אחריו.
יעד שירות למען משימות לאומיות נקבע על פי רשימת משימות שאושרה על ידי התנועה והמתעדכנת ע"י המזכירות המורחבת.
במסגרת שנת י"ג מאושרים לימודי יהדות בישיבות הקבה"ד, במדרשות לבנות או במכינות קדם – צבאיות אחרות ברוח דתית ציונית. שירות צבאי במסגרת ה"הסדר"  נדון לגופו בכל קיבוץ.

גרעינים משימתיים – תכנית יג"ל  = י"ג לקהילה

בכל שנה מתארגנות , ביזמת מחלקת הביטחון של הקיבוץ הדתי , קבוצות בוגרי כיתה י"ב

לשנת שירות בקהילה . הצעירים עוסקים במשימות חינוך , הוראה וחברה ומודרכים על ידי ארגונים

ובעלי מקצוע במקומות ההתנדבות .הצעירים גרים בדירות שהועמדו לרשותם על ידי הרשויות המקומיות ומנהלות את חייהן בדרך דתית – שיתופית . המימון לנסיעות , כלכלה וביטוח לאומי באחריות המעסיקים .

 

את תשס"ז מסיימים כ-50 מתנדבים ומתנדבות מתוכם 36 בני ובנות הקבה"ד, השאר חבר'ה מהערים והמושבים שהצטרפו לשנה חשובה זו. הגרעינים פעלו בבית שמש, קדימה (ת"א והמרכז), נתניה, ירושלים, בית נעם (בקרית אונו), יפתח (ים המלח). בסה"כ המשובים מהעמותות מדהימים ומלאי תשבחות על העבודה של הצעירים . חשוב לציין שרוב החבר'ה מסכמים שנה זו כבעלת משמעות אדירה עבורם.

 

בעז"ה את תשס"ח נתחיל עם 72 חבר'ה מתוכם 40 מהקיבוצים ועוד 32 מהמושבים והערים.

הגרעינים יעבדו ב: בית שמש 12 חבר'ה, בבית נעם 5, ביפתח (אבנת) 5, בבתי הנוער של קדימה (אזור המרכז) 12, ובנתניה והאזור 4, גרעינים חדשים נפתחים 1 - בירושלים בגילה 10 חבר'ה, גרעין נוסף בכפר הנוער בנווה עמיאל (ליד שדה יעקב) - 12 חבר'ה, ובבית שאן לאחר כמה שנים שלא היה גרעין יעבוד גרעין של 10 חבר'ה.

כל הגרעינים ילוו ע"י העמותות ומח' הבטחון.

בחלק מהגרעינים יתקיים יום לימודים בשבוע שחלקו יוקדש ללימודי תרבות יהודית, חברה וכלכלה.

הכנה לצה"ל עם עמותת "אחרי" – לבנים, והכנה מנטלית לגיוס וש"ל ע"י אלומה.

בנוסף אנחנו מקיימים השנה יום באוגוסט לגיבוש (טיול) ולאחריו תאום צפיות, בין המתנדבים למחלקה. הכנה לשנת השרות מתבצעת ע"י המעסיקים כל מקום עפ"י דרישותיו.

לאחר חודש התאקלמות מחלקת הבטחון מקיימת סמינר של שלושה ימים לכל המתנדבים, ועוד מספר ימי עיון במהלך השנה.

 

"ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך אשירה לה' כי גמל עלי"  (תהילים פרק י"ג:ו')


חסר רכיב