תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

המחלקה לצמיחה דמוגרפית: תפקידי המחלקה

27/12/2010
המחלקה לצמיחה דמוגרפית

הגדרת תפקיד – צמיחה דמוגראפית


 
מתוך החלטות המועצה ה- כ"ח:
ג.2.      תנועת הקיבוץ הדתי, רואה במסלול החברות את הדרך המועדפת לקליטה.
ג.3.     תמורות הזמן הביאו שינויים באורחות החיים בקיבוצים ובתנועה, ושינויים דמוגראפיים משמעותיים, המחייבים חשיבה מחודשת והגדרת יחסי התנועה עם הקיבוצים השונים, על כלל אוכלוסייתם.
ג.4.    בחלק מן הקיבוצים הולכת ומתהווה קהילה הכוללת תושבי קבע שאינם חברים בקיבוץ (להלן: התושבים) ושהינם שותפים לנושאים מוניציפאליים-קהילתיים. המועצה קוראת לקיבוצים לתת משקל להתאמתם של חברים ותושבים חדשים והסכמתם לערכי הליבה של הקיבוץ הדתי.
ג.5.     המועצה רואה חשיבות בשילוב התושבים בפעילות התנועה וקוראת למוסדות התנועה לגבש דרכים להעמקת הזיקה של התושבים לערכי הליבה של התנועה ומטרותיה.
א.1.              המועצה מסמיכה את המזכירות הפעילה לפעול להרחבת התנועה, ולקדם צירופם של יישובים נוספים הבנויים על ערכי הליבה של התנועה, והעונים על כללי החברות בתנועה שיפורטו להלן.

 

 

מתוך החלטות המזמו"ר (י"ט באייר תש"ע):
א.     ליישום ההחלטה תכין המזכ"פ תוכנית עבודה לליווי הקיבוצים בפועלם "להעמקת הזיקה של
 התושבים לערכי הליבה של התנועה ומטרותיה". לאחר גיבוש עמדת המזכ"פ יוחזר הנושא
 לדיון ולקבלת החלטה במזמו"ר.
ב.      המזכ"פ רואה צורך בהרחבה מפורשת של החלטת המועצה כך שתכלול גם פעילות לעידוד וליווי הצמיחה הדמוגראפית בקיבוצים השיתופיים והמתחדשים, והיא תבחן אפשרות לתוספת כוח-אדם כדי לענות על הצורך הזה.
ג.       המזכירות הפעילה תבצע בזהירות ובאחריות מיפוי של יישובים פוטנציאליים להצטרפות לתנועה על בסיס ערכי הליבה. תוכן רשימת קריטריונים נוספים (מעבר לערכי הליבה) לבחינת התאמתם העקרונית של ישובים שונים לחברות בקבה"ד.

 

 

תחומי פעולה של המחלקה:
1.      ריכוז הידע על הדרכים המגוונות לקליטה של חברים ותושבים.
2.      ליווי הקיבוצים בפיתוח הדרכים המתאימות להם לצמיחה דמוגראפית.
3.      סיוע והכוונה ביישום החלטות הקיבוצים על צמיחה דמוגראפית.
4.      קידום חשיבה עדכנית על צמיחה שיתופית (קרן חיים, בונוס לפי וותק, דמי קליטה, ...).
5.      טיפול שוטף בבקשות קליטה בקיבוצינו המגיעות למשרדי הקבה"ד.

חסר רכיב