תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

המחלקה לצמיחה דמוגרפית: תכנית שנתית

28/12/2010

המחלקה לצמיחה דמוגרפית
תנועת הקיבוץ הדתי
מטרות ויעדים לשנת 2011 /
תשע"א

 

1. קשר בין התנועה לקיבוציה

 

יעדים

 1. הקמת בנק ידע מקצועי.
 2. הקמה ותחזוקה של מסד נתונים דמוגרפיים בקיבוצים.
 3. הקמת וועדת היגוי תנועתית לצמ"ד.
 4. הכנת תוכנית אסטרטגית יישובית לצמיחה דמוגרפית. השתתפות אקטיבית בצוותי צמ"ד, ועדות קבלה בקיבוצים ומנהלות למיניהן, לביצוע פרויקטים של צמיחה דמוגרפית.
 5. 'חילוץ פקקים ביורוקראטיים' מול רשויות המדינה.
 6. השתתפות בפורום מזכירים.
 7. ביקורים תקופתיים בקיבוצים ופגישות עם וועדות קליטה, מזכירים מנהלי קהילות וציוותי צמ"ד.
 8. הקמת מדור צמ"ד בעמודים.
 9. דיווח שוטף בדף הקשר השבועי.

 

2. קשרי חוץ ושיתופי פעולה

 

יעדי שת"פ

 1. מחלקת צמ"ד בתק"צ.
 2. המטה השיתופי.
 3. משרד הרשם.
 4. תנועת בני עקיבא ישראל.
 5. תנועת בני עקיבא עולמית.
 6. מחלקת עליה בסוכנות.
 7. החטיבה להתיישבות.
 8. ארגון נפש בנפש.
 9. ממ"י.
 10. קשר עם המערכת הבנקאית לצורך עזרה במימון דיור.
 11. מחלקות החברה,המשק,הכספים והביטחון במזכירות הפעילה של הקיבוץ הדתי.
 12. ועוד.......

 

3.  פיתוח "מנועי צמיחה"

 

יעדים

 1. "גיור" תושבים (ארעיים וקבועים) והפיכתם לחברים.
 2. השמת גרעיני נח"ל / אור/ אחר, בקיבוצים.
 3. חידוש הכשרות מחו"ל בני עקיבא, יהודה הצעיר, רמה וכו'.
 4. אירוח עולים בקיבוצים במסגרת בית ראשון במולדת.

 

 

4.  גיוס אוכלוסיות חדשות/תושבים לחיזוק התנועה

 

יעדים

 1. הפיכת תושבי הקיבוצים בכלל ותושבי ההרחבות בקיבוצים-  לחברים בתנועה. הופעת מרכיב "חברות בתנועה" בעקרונות  ההתקשרות בין התושבים לקיבוצים.
 2. ביטוי מעשי.-שהתושבים ישלמו מס לתנועה מרצון.

 

5. שיווק

 

מציאת אפיקי שיווק וגיוס קונקרטיים באופן מרוכז תוך ניצול היתרון לגודל.

 

6. טיפול שוטף

 

יעדים

 1. טיפול בפניות שוטפות של מתעניינים בקליטה והפניתם לקיבוצים.
 2. בניית נוהל עבודה מסודר שיגדיר את צורת הטיפול בפניות,מיון ראשוני,סינון, הפניה לקבוץ המתאים והמעוניין.

 

 

 

חסר רכיב