תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מחלקת צמיכה דמוגרפית - תכנית שנתית תשע"ו

19/05/2016
צמיחה דמוגרפית –  תכנית שנתית תשע"ו

 מורדי שבט


תחום/ נושא

משימה

מדדי  ביצוע

טיפול בנושא צמיחה דמוגרפית ובינוי קהילתי בתנועה

-        ייזום, תכנון והובלת תהליכים בקיבוצים

-        ליווי ציוותי צמ"ד, ועדות קליטה וועדות קבלה בקיבוצים

-        ייעוץ לצוותי צמ"ד ובעלי תפקידים

-        סיוע לקיבוצים ליישם את התהליכים

-        המלצה ודחיפה לתכנון אסטרטגי לקיבוצים המתאימים והבשלים

-        טיפוח מנועי צמיחה שונים ביישובים

-         

-        מעורבות בתהליכים ב- 15 קיבוצים ויישובי עמיתים

-        גידול ב-10% במספר חברים ומועמדים בקיבוצים (כ-300 חברים) עד סוף 2016 (בהשוואה לסוף 2012)

הרחבת התנועה

-        טיפוח וחיזוק הקשר עם הישובים ה"עמיתים"

-        קידום ישובים שיתופיים נוספים למעמד "עמיתים"

-        השתלבות בצוות התנועתי להקמת יישוב חדש

-        קליטת תושבים בקיבוצים לחברים בתנועה

-        צירוף יישוב נוסף במעמד עמית

-        הגדרת פרוגרמה למתווה הקמת יישוב חדש

-         

-        אישור מתווה חלופי לצירוף תושבי הקבע בקיבוצים לתנועה

העשרה, קבוצת עמיתים, ימי עיון וסמינרים

-        ימי עיון למובילי תהליכי צמ"ד ובעלי תפקידים, לוועדות קליטה ולוועדות קבלה

-         

-        קיום סמינרים לנקלטים

-        עריכת כנס הנהגות בנושא צמ"ד

-        הקמת שולחן עמיתים לקיבוצים שיתופיים/שוויוניים ושולחן עמיתם לקבוצים מתחדשים, לפגישות פעמיים בשנה בשיתוף אגף חברה

-        השתתפות בהפקת 2 סמינרים לנקלטים בשנה

-               

תשתיות

-        ניהול, תחזוקת והנגשת 'בנק ידע' מקצועי

-        ניתוח חסמי קליטה וצמיחה בכל קיבוץ + הצעות לדרכי התמודדות- הכנת מסמך טיוטה לפי קיבוצים

-        ניהול ומעקב אחר מסד הנתונים הדמוגרפיים של התנועה

-        שת"פ עם גורמי חוץ רלוואנטיים

-        השתלבות בפעילות השוטפת של המזכירות הפעילה

-        השקעה ביחסי ציבור ובדוברות

-         תקשורת ישירה ורציפה עם בעלי התפקידים ועדכון במידע רלוונטי באתר התנועה ובדוחות תקופתיים בעמודים

-        הפקת טבלת ריכוז נתונים שנתית עד סוף השנה האזרחי

-        השתתפות בישיבות, בביקורים בקיבוצים, השתתפות ומעורבות באירועים תנועתיים וחוץ תנועתיים

-        תקשורת רציפה עם דובר התנועה ופרסום עמדות בציבור

חסר רכיב