תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

הרכב ועדות הקיבוץ הדתי

28/04/2011
הרכב ועדות הקיבוץ הדתי
מזכירות פעילה
 

שם

תפקיד

נחמיה רפל

מזכ"ל

ידידיה צור

מנהל קרן הקבה"ד

צביקי פורת

מרכז ועדת משק

יהושע מוזט

מרכז אגף חברה ומשימות מיוחדות

ריבה פריד

עורכת "עמודים"

עדי שגיא

מרכז ועדת בטחון, י"ג ושש"ש

רזי בן יעקב

מרכז דור צעיר ונוער

מיכל אחיטוב

מרכזת ועדת חינוך

שרגא וילק

מרכז צמיחה דמוגרפית

מזכירות מורחבת

 

קיבוץ שם
בארות יצחק נחום ברוכי, מילכה מיור
בית רימון אברהם ברניגר
בני דרום אודי רובינשטיין, דוד ברנר, דליה לונדון
טירת צבי יפתח יוחנן, לאה יוגב, עמוס צביאלי, צבי בן שמואל
יבנה צביה בן אהרון, שלמה נחליאל, יהושע אניקסטר, יואב איתן, רמי עפרוני, יואב בית אריה
כפר עציון אפרת כהן, יוחנן בן יעקב
לביא צבי רבהון, זהבה מועלם, עוזי עמירם, עירית גילה
מגדל עוז עפרה ללוש
מירב גורי בית-אריה
מעלה גלבוע לני קפלן
משואות יצחק עזריאל בן דב, יצחק רביב, אסי פליישמן, עמיחי אביעד
ניר עציון טל ליאון
סעד בניה ברזלי, חיים הרצל, עופר שלומי, שרה עברון
עין הנציב גדעון ישראלי, יהודה אביישר, רוברט ברל, תלי רוטשילד
עין צורים יענקל'ה הלפרט, יואל קרצ'מר-רזיאל
עלומים דוויד בר, ג'רמי מייזל
ראש צורים מורדי שבט
שדה אליהו אלחי טרופר, חוה כהן, מרים טרופר, רונית יעקובי
שלוחות אילנה מאירפלד, יהודה ורקר, סנדי גולדמן
צוות כלכלי

 

 

מזכ"ל
מנהל הקרן
מרכז ו' משק
גזבר הקבה"ד
קרן הקבה"ד,קד"מ וקדח"ת
 

קרן הקבה"ד,קד"מ וקדח"ת 
מזכ"ל 
מנהל הקרן 
מרכז ו' משק 
גזבר הקבה"ד 
ידידיה צור 
חנן קסלר 
מיכה אוברמן 

ועדת משק וכלכלה
 

ועדת משק וכלכלה
מזכ"ל
מנהל הקרן
מרכז ו' משק
גזבר הקבה"ד
יונתן בשיא
מישאל חיות
אליעזר שפיר
גרשון שליסל
מיכל חן
צביקי פורת

הנהלת שיבולת
מזכ"ל
מנהל הקרן
יונתן בשיא
שמשון כספי
משה ליבר
גדליה מלר
יהודה אפרתי
אסף הילדסהיימר
אלישע תשבי
ועדת השקעות שיבולת
מישאל חיות
צביקי פורת
הנהלת ארכיון
מזכ"ל
מנהל הקרן
עורכת עמודים
מנהל ארכיון הקבה"ד
שרה המל
יוחנן בן יעקב
נחום ברוכי
נציג קב' יבנה
יזרעאלה כספי
שלמה סמסון
ועדת ביקורת קרנות מוסדות ומזכירות
חנן קסלר
מיכה אוברמן
ידידיה צור
ועדה מדינית-רעיונית
יו"ר-נחום ברוכי
מזכ"ל
יוחנן בן יעקב
הרב עודד ישראלי
עמוס צביאלי
דב וולפה
שי שטרן
חנן גולן
גרשון שפט
שרה עברון
תחיה תמרי
שרית שניר-חפץ
נציג מרכז יעקב הרצוג
הנהלת ישיבת מעלה גלבוע מזכ"ל מנהל הקרן גזבר הקבה"ד מרכז אגף משימתיות אנשי צוות הישיבה: מוטי תורן, הרבנים יהודה גלעד, שמואל ריינר,דוד ביגמן נציג מעג"ל: דובי מילר נציג ציבור: דני תמרי
הנהלת ישיבת עין צורים מזכ"ל מנהל הקרן גזבר הקבה"ד מרכז אגף משימתיות אנשי צוות הישיבה: יכין אפשטיין, הרבנים יואל בן נון, אלישיב קנוהל נציגי עי"צ: מזכ"פ, מרכז משק נציגי ציבור: אברהם קנדל, משה רזניק נציג מרכז יעקב הרצוג: דוכי
הנהלת מדרשת הבנות בעין הנצי"ב מזכ"ל מנהל הקרן גזבר הקבה"ד מרכז אגף משימתיות אנשי צוות המדרשה: הרב אלי כאהן, רחל קרן, עוזי פז, רינה ראבינסאן נציגי עיה"נ: מזכ"פ, מרכז משק נציגי ציבור: בריג'יט מילוא, אבשלום דולב
הנהלת מרכז יעקב הרצוג מזכ"ל מנהל הקרן אנשי צוות מרכז הרצוג: גילי זיוון, טובה אילן, דוכי, יוסי וולוך נציג ציבור: צביקי פורת נציג ישיבת עין צורים: הרב אלישיב קנוהל
חסר רכיב