תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

ישיבת הוועדה המדינית-רעיונית - ד' באלול תשס"ח 4.09.08

08/09/2008
ישיבת הוועדה המדינית-רעיונית - ד' באלול תשס"ח 4.09.08
חברי הוועדה המדינית-רעיונית של הקיבוץ הדתי, ונציגי תנועת הקיבוץ הדתי במוסדות המפד"ל, קיימו סדרה של דיונים בשאלת הניסיונות לאיחוד פוליטי של הציונות הדתית לקראת הבחירות הקרבות ובאות לכנסת. הם נפגשו עם חברי כנסת מחוגי הציונות הדתית, עם יוזמי התארגנות "כולנו", ובראשם ד"ר אשר כהן, שהציגו דרך מקורית לתהליך בחירת מועמדי הציונית-הדתית לכנסת, וכן עם אישי ציבור נוספים.

במהלך הדיונים הובהרה המטרה המרכזית באיחוד הכוחות הפוליטיים: הבטחת המשך קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. לדעת הנוכחים, זאת ניתן להשיג על ידי גיבוש רשימה משותפת ציונית-דתית שתזכה בתמיכה ציבורית רבה והיא עשויה להגיע להשפעה משמעותית בכנסת ובממשלה. לצורך השגת השפעה זו - טענו אחדים מהמשתתפים בדיוני הוועדה - יש להרחיב את מעגל המזדהים והתומכים בהתארגנות הפוליטית החדשה, ולצרף אליה גם ציוניים-חילוניים, השותפים קרובים לדרכה הרעיונית של הציונות הדתית, מכיוון שרק ביחד עימם ניתן להגיע בבחירות למפלגה גדולה ולייצוג פוליטי הולם.

חברי הוועדה ברכו על יוזמת האיחוד שהוצגה על-ידי הח"כים מהמפד"ל לפיה הרשימה המשותפת לכנסת תגובש על ידי פורום ציבורי ציוני-דתי, שיורכב מכמה עשרות אישים בעלי מעמד, שאינם פוליטיקאים, להם יוענק חופש מלא בשיקולים לאיוש הרשימה. זאת כתחליף לבחירת הרשימה לכנסת באמצעות "פריימריז" - שהם מתכון להשחתה ולסיאוב. בראש סדר היום של ההתארגנות החדשה יוצבו נושאי החינוך והחברה בישראל. מהלך האיחוד יכלול הסכמות מסגרת בסוגיות מרכזיות העומדות על סדר היום הציבורי, כולל תחומים בהם יוסכם מראש שאין הסכמה בין השותפים.

חברים בקיבוץ הדתי התומכים ב"כולנו" סברו שהתארגנות זו צריכה להמשיך לתת "רוח גבית" ליוזמת האיחוד, ולהבטיח את מימושה: "חברי הכנסת והפוליטיקאים צריכים לדעת שלא נצביע בעדם אם לא תהיה התארגנות חדשה. לא נתמוך בפילוג חדש תחת כותרת כזו או אחרת".

בסיכום הביעו חברי הוועדה את תמיכתם במהלכי האיחוד שמובילים חברי הכנסת, בה אנו רואים דרך נכונה להתמודדות עם המציאות הפוליטית אליה נקלעה הציונות הדתית ופתח תקווה להיחלצות מהמיצר. חברי הוועדה העבירו למזכירות המורחבת של הקיבוץ הדתי, שהיא המוסד העליון של התנועה, את המלצתם לתמוך בהצעת האיחוד המתגבשת ע"י חברי הכנסת של המפד"ל-האיחוד הלאומי, ולסייע במימושה.
חסר רכיב