תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

המחלקה לצמיחה דמוגרפית והתיישבות

27/12/2010

מרדכי (מורדי) שבט 

דוא"ל: tzemed@kdati.org.il

נייד: 054-6700682  

משרד: 03-6072720 
פקס: 03-6957039מרכזי ועדות קליטה ביישובים


מטרות מחלקת צמ"ד והתיישבות תשע"ח: 

התרחבות וצמיחה בקיבוצים ובתנועה 
1. התיישבות חדשה/ מתחדשת – עליית שתי קבוצות להתיישבות. קבוצה דתית בכרם שלום, וקבוצות התיישבות בברוש ובכפר חסידים 
2. חיזוק וצמיחת היישובים הקיימים – יצירת תכנית צמיחה ובינוי 3- 5 שנים קדימה בכל יישוב 
3. צרוף יישובים קיימים המזדהים עם ערכי הליבה של התנועה 
4. צרוף תושבים לתנועה (דרך הקיבוץ) 
5. התאמת מבנה אירגוני, הגדרות תפקיד ופעילות לנושא זה  

היעדים בהם עסקנו, עוסקים או נעסוק לאור מטרות אלו: 
• גיבוש וליווי שתי קבוצות להתיישבות חדשה/מתחדשת 
• יישום אסטרטגיה ותכנית צמיחה שגובשה בקבוצים 
• קשרים עם שתי מושבים שיתופיים וצירופם לתנועה כעמיתים 
• קידום אסטרטגיית "חברות מלאה ומעמד אחד" ברוב הקבוצים 

משימות 

צמיחה דמוגרפית ובינוי קהילתי בתנועה 
1. ייזום, תכנון והובלת תהליכים בקיבוצים 
2. ליווי ויעוץ ציוותי צמ"ד, ועדות קליטה וועדות קבלה בקיבוצים במיוחד אלו בתת-אכלוס 
3. סיוע לקיבוצים ליישם את התהליכים 
4. זיהוי חסמים במימוש התכנית וסיוע בפתרונם 
5. המלצה ודחיפה לתכנון אסטרטגי לקיבוצים המתאימים והבשלים לכך 
6. טיפוח מנועי צמיחה שונים ביישובים 

הרחבת התנועה 
1. טיפוח וחיזוק הקשר עם הישובים ה"עמיתים" 
2. קידום ישובים שיתופיים נוספים למעמד "עמיתים" 
3. השתלבות בצוות התנועתי להקמת יישוב משימתי חדש 
4. קליטת תושבים בקיבוצים לחברים בתנועה במעמד חבר חדש או במסגרת הרחבה קהילתית מוגבלת 

העשרה, קבוצת עמיתים, ימי עיון וסמינרים 
1. קיום ימי עיון למובילי תהליכי צמ"ד ובעלי תפקידים, לוועדות קליטה ולוועדות קבלה 
2. קיום סמינרים לנקלטים 

תשתיות 
1. ניהול, תחזוקה, והנגשת 'בנק ידע' מקצועי 
2. החזקת מאגר מלווים מקצועיים בקבוצים, לפעילות הרלוונטית 
3. ניתוח חסמי קליטה וצמיחה בכל קיבוץ + הצעות לדרכי התמודדות 
4. הכנת מסמך טיוטה בתחום לפי קיבוצים 
5. ניהול ומעקב אחר מסד הנתונים הדמוגרפיים של התנועה 
6. שת"פ עם גורמי חוץ רלוונטיים 
7. השתלבות בפעילות השוטפת של המזכירות הפעילה (מחלקת חברה ומחלקת משק) 
8. השקעה ביחסי ציבור ובדוברות 

פעילות נלוות 
1. נציג התנועה בהנהלת ניר עציון 
2. נציג התנועה במזכירות "אהדה" 
3. נציג התנועה ב4 וועדות קבלה האזוריות 
4. קמחא דפסחא, חיילים בודדים, פניות פרטניות 
5. בוררויות

סל שירותים מחלקת צמיחה דמוגרפית והתיישבות 
 ייזום, תכנון והובלת תהליכים בקיבוצים 
 ליווי וייעוץ לצוותי צמ"ד, ועדות קליטה וועדות קבלה בקיבוצים 
 סיוע ביישום התהליכים 
 פיתוח מנועי צמיחה שונים ביישובים 
 סיוע בהפקה והובלה של תהליכי למידה/העשרה 
 שותפות בהובלה וקיום סמינרים לנקלטים 
 תחזוקה וניהול בנק ידע מקצועי 
 במה ללמידה רוחבית - מה קורה בסביבה התנועתית, בקבה"ד בפרט ובתק"צ בכלל, מודלים של קליטה, בנק רעיונות וכד' 
 סיוע לשת"פ עם גורמי פנים חוץ רלוונטיים 
 סיוע בתחום יחסי ציבור ודוברות בתחום הצמיחה 
 אפשרות לשמש כמשקיף בתהליכי שינוי
חסר רכיב