תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

שיבולת קופת גמל: דו"חות כספיים 2016

03/12/2008

שיבולת גמל תשואות


תשואה מצטברת ל-12 החודשים המסתיימים ב- נוב-16 0.82% סה"כ נכסים 844,830,829 ₪ 

חסר רכיב