תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

דוחות חודשיים 2007

17/11/2008
דוחות חודשיים 2007
תשואה
נומינלית
מצטברת
תשואה
נומינלית
חודשית
תקופת
דיווח
 
 
 
       
0.41%     0.41%     01 / 2007  
       
2.11%     1.69%     02 / 2007  
       
1.57%     -0.53%    03 / 2007  
       
2.80%     1.21%     04 / 2007  
       
4.84%     1.99%     05 / 2007  
       
5.45%     0.58%     06 / 2007  
       
5.22%     -0.22%    07 / 2007  
       
3.46%     -1.67%    08 / 2007  
       
3.63%     0.16%     09 / 2007  
       
4.88%     1.21%     10 / 2007  
       
5.13%     0.24%     11 / 2007  
       
5.33%     0.19%     12 / 2007  
       
5.33%     ... 12/07-01/07
חסר רכיב