תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

פירוט התשואות

25/10/2007שיבולת גמל
תשואות לשנת 2008

תשואה
נומינלית
מצטברת
תשואה
נומינלית
חודשית
תקופת
דיווח
     
0.76%     0.76%     01 / 2008
     
2.14%     1.37%     02 / 2008
     
1.75%     -0.38%    03 / 2008
     
2.56%     0.79%     04 / 2008
     
4.30%     1.70%     05 / 2008
     
4.59%     0.28%     06 / 2008
     
3.31%     -1.23%    07 / 2008
     
3.85%     0.53%     08 / 2008
     
-0.11%    -3.82%    09 / 2008
     
-5.76%    -5.65%    10 / 2008

קבצים להורדה
חסר רכיב