תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

שיבולת השתלמות דו"חות כספיים 2011

09/02/2012

תקנון הקופה

 

שיבולת השתלמות תשואות לשנת  2011


התשואה המצטברת לשנת 2011 הינה 3.94% , יתרת הנכסים ל-31.12.11 הינה 115,689,369 ₪

 

דו"חות חודשיים

 

 

 • דו"ח תשואה לפי אפיקים 12.11
 • דו"ח תשואה לפי אפיקים 11.11
 • דו"ח תשואה לפי אפיקים 10.11
 • דו"ח תשואה לפי אפיקים 9.11
 • דו"ח תשואה לפי אפיקים 8.11
 • דו"ח תשואה לפי אפיקים 7.11
 • דו"ח תשואה לפי אפיקים 6.11
 • דו"ח תשואה לפי אפיקים 5.11
 • דו"ח תשואה לפי אפיקים 4.11
 • דו"ח תשואה לפי אפיקים 3.11
 • דו"ח תשואה לפי אפיקים 2.11
 • דו"ח תשואה לפי אפיקים 1.11
 •  

   

  דו"חות רבעוניים

   

 • רשימת נכסי הקופה 31.12.11
 • רשימת נכסי הקופה 30.09.11
 • רשימת נכסי הקופה 30.06.11
 • רשימת נכסי הקופה 31.03.11
 •  

   

 • דו"ח תשואה לפי אפיקים רבעון 4 2011
 • דו"ח תשואה לפי אפיקים רבעון 3 2011
 • דו"ח תשואה לפי אפיקים רבעון 2 2011
 • דו"ח תשואה לפי אפיקים רבעון 1 2011
 •  

   

 • דו"ח עמידה בתקנות ההשקעה 31.12.11
 • דו"ח עמידה בתקנות ההשקעה 30.09.11
 • דו"ח עמידה בתקנות ההשקעה 30.06.11
 • דו"ח עמידה בתקנות ההשקעה 31.03.11
 •  

   

  דו"חות שנתיים

   

  ______________________________

  חסר רכיב