תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

שיבולת קרן השתלמות: דו"חות כספיים 2016

25/03/2009
תקנון הקופה


שיבולת השתלמות תשואות


תשואה מצטברת ל-12 החודשים המסתיימים ב- נוב-16 0.63% סה"כ נכסים 178,386,981 ₪ 

שיבולת השתלמות דו"חות  כספיים 2016


חסר רכיב