תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

פירוט התשואות

14/06/2007
שיבולת השתלמות תשואות לשנת  2008
תשואה
נומינלית
מצטברת
תשואה
נומינלית
חודשית
תקופת
דיווח
     
0.58%     0.58%     01 / 2008
     
1.93%     1.34%     02 / 2008
     
1.14%     -0.77%    03 / 2008
     
2.18%     1.02%     04 / 2008
     
3.50%     1.30%     05 / 2008
     
3.74%     0.23%     06 / 2008
     
2.67%     -1.03%    07 / 2008
     
3.42%     0.73%     08 / 2008
     
-0.17%    -3.47%    09 / 2008
     
-4.53%    -4.37%    10 / 2008
קבצים להורדה
חסר רכיב