תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

יונתן פולארד

25/07/2007
עמודים מנחם - אב תשס"ז (715) 9
יונתן פולארד - חבר של כבוד

מכתב שנשלח לראש ממשלת ישראל בנוגע להענקת חברות כבוד של הקיבוץ הדתי ליונתן פולארד


אדוני ראש ממשלת ישראל!

אנו פונים וקוראים לראש ממשלת ישראל לפעול ככל יכולתו ולהגיש באופן דחוף בקשה ישראלית רשמית לחנינת פולארד לאחר 22 שנה בכלא האמריקאי, רגע לפני שיהיה חלילה מאוחר מידי.

כביטוי לתפיסה זו, וכדרך תנועתית משותפת להבעתה, בחרנו להעניק ליהונתן פולארד תואר "חבר של כבוד בקיבוץ הדתי" .

למעלה מן הצורך להסביר את חובתנו המוסרית כחברה, כלפי מי שנשלח על ידי מדינת ישראל ופעל למען בטחונה, מאבק זה, מעבר להיבט האישי שבו, הוא מאבק על דמותה וכבודה של החברה הישראלית, ועל יכולתנו להמשיך ולהכריז כי אנו אוחזים ומניפים את דגל הערבות ההדדית והחובה המוסרית כלפי שליחנו וחיילנו באשר הם.
תנועת "הקיבוץ הדתי" נמנעת מזה שנים מנקיטת עמדה תנועתית בסוגיות פוליטיות – מדיניות הרות גורל המצויות על סדר יומה של החברה בישראל. זאת מתוך כבוד הדדי והערכה כלפי מגוון הדעות בהן אוחזים חברי התנועה.
יחד עם זאת אנו סבורים כי המאבק על שחרורו של פואלרד חורג מהמחלוקת הפוליטית, ומצוי (לפחות כך ראוי) בקונצנזוס רחב – חוצה מפלגות, אשר מן הראוי כי ייקחו בו חלק גופים, תנועות ואנשים מכל גווני הקשת החברתית / פוליטית בישראל.
אני מקווים שצעדנו זה יצטרף ויסייע לשחרורו הקרוב של פולארד, וקוראים לציבור.
הרחב להצטרף לקריאתנו זו יאיר רינמן
מזכ"ל הקיבוץ הדתי


חסר רכיב