תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

עמודים אלול תשס"ז

10/09/2007
עמודים אלול תשס"ז (716) 10
דבר העורכת

בגיליון אלול נמצאים הדים למעברים ולשינויים, סיכום של יאיר ריינמן המזכ"ל היוצא, התלבטויות של שנת השמיטה, התרגשות של ילדים העולים לכיתה א', בקיבוץ כפר עציון חוגגים 40, בקיבוץ מירב חוגגים 25, הדים מכנס קולך ועוד.

לכתבה המלאה
דבר העורכת
"סופי הדרכים המה רק געגוע"
אפרת ביגמן

קסומות לי התפילות אל עֵבר העתיד,  אך יקרות לי מאוד דקותיה האחרונות של השנה ההולכת, שנה שלא תשוב עוד לחיי.

לכתבה המלאה
כפר עציון חוגגת ארבעים
ביקשנו לשמוע על "כפר עציון שלי" מכמה מן החברים.
לכתבה המלאה
מהות השמיטה

מתוך כתבי צוריאל אדמונית, הקדמה – נחמיה רפל

לכתבה המלאה
מה נאכל בשנה השביעית?
הרב זאב וייטמן
תוקפו של היתר המכירה בשמיטת תשס"ח
לכתבה המלאה
"עטי תרעד בידי"
הרב נריה גוטל - הרואים עצמם כ'מחמירים' בענייני השמיטה מעדיפים למעשה מבט צר, פרטי ולעתים גם אכזרי על פני שיקול ערכי הלכתי רחב וראוי זעקה גדולה.
לכתבה המלאה
אוצר בית דין והיתר המכירה
הרב משה שפטר - הסבר המונחים
לכתבה המלאה
המאבק ב"היתר המכירה"
יואב איתן - המאבק ב"היתר המכירה" – מאבק בהתיישבות הציונית בארץ ישראל.
לכתבה המלאה
גם חסידה בשמיים
רותי בן דוד - המראה הנפלא של להקות החסידות פעמיים בשנה אחת צפונה והשנייה דרומה

 

לכתבה המלאה
קו המשווה
ילדי כיתה א' החדשים בקיבוצים השונים מדברים...
לכתבה המלאה
הרימי בכוח קולך
דינה ספראי - על כנס "קולך" החמישי - קיץ תשס"ז
לכתבה המלאה
נכתב ברחמים
על ספרי ד"ר רחמים מלמד הכהן
לכתבה המלאה
תנועה בלמידה
על הנעשה במוסדות הלימוד והחינוך בקיבוץ הדתי
לכתבה המלאה
תנועה בתנועה
דווח ממחלקות המזכירות הפעילה של הקיבוץ הדתי
לכתבה המלאה
לזכרם
דברים לזכר חברים בקיבוץ הדתי שהלכו לעולמם בתמוז - אב תשס"ז
לזכרם
חסר רכיב