תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

עמודים אב תשס"ט

12/08/2009
עמודים מנחם אב תשס"ט (735) 9
דבר העורכת

גיליון אב, עוסק בקו התפר שבין ט' לט"ו באב, בין הקרעים וחוסר האחדות  המובילים לחורבן, לבין הקריאה לאהבת חינם.

ימים באב

על שמחה ואבלות המתערבבות זו עם זו - הרב מאיר נהוראי

קרע הציונות הדתית - לאן?

נחמיה רפל על המחלוקת והקרע בציונות הדתית:  נמשיך בדרכנו לקבל את האחר, ללמוד מספרי הקודש כולם,  ולא להסתפק בדיבור על "אהבת חינם".

משבר

משבר המנהיגות היהודית בימי המרד הגדול ברומאים וחורבן המקדש השני - אבנר רועי

אהבת חינם

מה ניתן ללמוד ממצוות פסח שני? (על פי מאמר "פסח שני" מאת דינה ברמן ותמר גן-צבי ביק). עריכה: גילה ו. קפלן

הקינה

"הלוואי ולא תהיינה עוד קינות כלל" שיחה עם ד"ר טליה הורוביץ (רבקה שאול בן צבי)

שדה אליהו

מה עשה את שדה אליהו - 'שדה אליהו'? נחום ברוכי

שדה אליהו שלי

חברים בשדה אליהו מדברים על שדה אליהו שלהם.

מהי חתונה?

דברי רבנים בקיבוצים על שמחת החתונה ועל מעמד החופה.

החתונה שלנו

זוגות צעירים על החתונה המיוחדת שלהם

שמירת השבת ברפת

על יום עיון בנושא חליבה בשבת, לרבנים ולרפתנים

עברו עשרים שנה

דבר המשפחה ביום העיון לזכרו של משה אונא ז"ל במלאות עשרים שנה לפטירתו.

מבט אל שיר: קינה סמויה

על שיר של מיכל הלד מהסדרה "במזרח יש רמז" רבקה שאול-בן צבי

אז מה עשיתם השנה?

בוגרי שנת י"ג - תשס"ט מספרים חוויות.

כי קולך ערב

על כנס "קולך" השישי

שאי קולך ברמה

מתוך דברי הסיכום לכנס "קולך" תשס"ט - שלומית רביצקי-טור פז

נגעת חרש

על ספר חדש לזכרו של נדב מלוא, תשל"ג-תשנ"ז (1972-1997) - חנה עמית

תנועה בתנועה

דיווחים ממחלקות המזכירות הפעילה של תנועת הקיבוץ הדתי

חסר רכיב