תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

עמודים אלול תשס"ט

12/10/2009
עמודים אלול תשס"ט (736) 10
דבר העורכת

גילה קפלן, עורכת העיתון, מגישה לנו את הגיליון לפני האחרון שבעריכתה, ומתפללת יחד איתנו לשנה טובה ומבורכת.

שנה חדשה - דבר והיפוכו

יאיר לסלוי, מהרהר לקראת השנה החדשה.

שנה חדשה

נחמיה רפל, מזכ"ל התנועה, נפרד מתשס"ט ושולח זרקור אל תש"ע.

פולמוסן

על ר' שמעון בן צמח דוראן (רשב"ץ) והפולמוס הבין-דתי בתקופתו / רותי פרס

תמיד מורה

פגישה עם רותי פרס

"על התורה ועל העבודה"

על העבודה בקיבוץ הדתי - יונה גודמן

נחמדים או לא?

דיון אינטרנטי בהשתתפות אבי רט ויוחנן בן יעקב

הטובים לקרבי - כן

על השירות הקרבי בצה"ל של בני הקיבוץ הדתי

ערבות הדדית

דברי משה (קינלי) טור פז, מנהל בי"ס 'שקד' בפתיחת שנת הלימודים.

קו המשווה

איך מתנהלות ארוחות השבת והחג בקיבוצי הקבה"ד? דיווח מהקיבוצים.

דואר נע

תגובות למאמרו של יוסקה אחיטוב "אהבת חינם"

מבט אל שיר

על שירה של שושנה אידל "חברה" / רבקה שאול - בן צבי

בית שפירא

מה נותר מתוכנית הקמת מרכז הקונגרסים של הפועל המזרחי?

על המדף

על ספרה של חיותה דויטש "נחמה" (על נחמה לייבוביץ)

על המדף: לקט מפאה

על ספרו של ראובן קמפניינו, שהוא עיון בתלמוד הירושלמי

תנועה בתנועה

פעילי המזכירות הפעילה של הקיבוץ הדתי מסכמים את שנת תשס"ט

לזכרם

דברים לזכר חבר וילד מאנשי הקיבוץ הדתי שהלכו לעולמם בתמוז תשס"ט, והם:

יוחאי גלבוע - בן משואות יצחק, יוסף שטרנרייך - חבר טירת צבי.

חסר רכיב