תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

עמודים טבת-שבט תש"ע

03/02/2010
עמודים טבת-שבט (739) 3
דבר העורכת

בגיליון טבת עובר לו כחוט השני נושא הבחירה: החלום, יזמות עסקית, מועצת הקיבוץ הדתי, התמודדות עם פגיעות מיניות ועוד.

הבטחה

למען יידעו הדורות הבאים - הרב מאיר נהוראי. כבן יתום מהוריו אני מרגיש מחוייבות גדולה יותר להמשיך לספר את הסיפור ולהחדיר תודעה של שליחות לבני הדור השלישי.

על ספת הפסיכולוג

מייקל קלה. על משבר וצמיחה במעגלי החיים: סיפורים על אנשים שונים שבחרו בדרכים שונות בהתמודדות מול משבר.

סיפורה של מרים טרופר

סיפורה של אשה הבוחרת להמשיך הלאה למרות הקושי והכאב.

סגירת מעגל

סיפור על מפגש מרגש ומיוחד.

המועצה הכ"ח של הקיבוץ הדתי

הרקע, נושאים לדיון, הסטוריית המועצות ודעות לקראת הדיונים.

לקראת מועצת הקיבוץ הדתי

דעות לקראת דיוני המועצה.

קו המשווה

יזמות אישית בקיבוצי הקבה"ד.

בקריצה: על ריכוז סמכויות בקיבוץ

מודעה על לוח המודעות מגלה כמה תפקידים (לא מרכזיים) ממלא חבר אחד שמודיע על מחליפיו בעת חופשתו.

פנים חדשות בקיבוץ

משפחת אדר נקלטת בשדה אליהו.

לא לבד ביער

דברים שנאמרו בפתח יום עיון בנושא התמודדות בפגיעות מיניות.

נוער הקבה"ד משוחח בפייסבוק שיח אידיאולוגי

נערות משוחחות עם רזי בן יעקב על הגדרת גדרי צניעות.

על ישיבות ההסדר והנאמנות לצה"ל

גילוי דעת תנועתי והבעת דעה.

קורס 'מנהיגות באמצע החיים'

משתתפי הקורס משתפים אותנו בחוויה שחוו.

הדשא של השכן

זוטות מעלוני הקיבוצים.

תנועה בתנועה

דיווחים מהנעשה במחלקות המזכירות הפעילה של הקיבוץ הדתי

לזכרם

דברים לזכר חברים בקיבוצי הקיבוץ הדתי שהלכו לעולמם בחודשים כסלו - טבת תש"ע

חסר רכיב