תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

דבר הקיבוץ הדתי

07/11/2004
עמודים כסלו תשס"ה (688) 3
דבר הקיבוץ הדתי על תוכנית ההתנתקות


בס"ד, ‏ב' חשוון, תשס"ה ‏17 אוקטובר, 2004

מזכירות הקיבוץ הדתי מתנגדת בכל תוקף לקריאה הנשמעת כלפי חיילי צה"ל לסרב למילוי פקודה. אנו רואים בלכידות צה"ל תנאי הכרחי לקיומנו בארץ. אנו קוראים לרבני הציונות הדתית ולמנהיגות שלא לערב את צה"ל ואת בנינו ותלמידינו המשרתים בו בוויכוח הנטוש, אף באם הם סבורים כי מימוש תכנית ההתנתקות היא משגה חמור ומסוכן.
בעינה עומדת דרישתנו כי ההכרעות בעניין ההתנתקות תתקבלנה בדרך דמוקרטית על בסיס תמיכה של רוב בעם. שיטת משאל העם הינה אחת האפשרויות למימוש עיקרון זה.

אנו שבים ומגלים דעתנו באשר לסוגיית ההתנתקות:

1. "הקיבוץ הדתי" דבק בערך המכונן של התיישבות יהודית ציונית-חלוצית, ורואה בו מסד למדינת ישראל ולחברה היהודית.

2. "הקיבוץ הדתי" שולח יד-אחים מוקירה ואוהבת למתיישבי חבל קטיף המקיימים בגופם לאורך שנים את ערך ההתיישבות החלוצית בשליחות מדינת ישראל וממשלות ישראל. מתיישבים אלה עומדים לאורך שנים בלב מערכה כבדה ורווית דמים מול אויב אכזר ונעדר סייגים מוסריים-אנושיים. אנו תובעים מממשלת ישראל לנהוג באחינו אלה, בכל תכנית מדינית, כבציבור חלוצים נאמנים ומסורים לעם ולמדינה.

3. כקהילה ציונית-דתית החותרת להגשמת ערכי "תורה ועבודה", אנו אמונים על עיצוב חיינו בסבך ערכים הניצבים לעיתים במתח ובעימות זה מול זה, והתובעים הכרעה באשר לסדר העדיפות והקדימות ביניהם, כדרך בה עוצבה גם ההלכה היהודית לאורך הדורות.
אחדות האומה ושלמותה, חתירה לשלום אמת ולביטחון מרבי, התיישבות חלוצית, חובת יישוב ארץ ישראל, דמותה היהודית המוסרית והדמוקרטית של מדינת ישראל ודאגה כנה לעתידה – הם חלק מאותם הערכים אשר כולם יחד מנחים אותנו.
עמדתנו התנועתית נגזרת מהכרה במציאות מורכבת זו, ומהידיעה כי "שבעים פנים לתורה".

4. כתנועת התיישבות קיבוצית דתית, אנו תובעים מכל ממשלה המבקשת לקבל הכרעות מדיניות קשות באשר לגורל יישובים בארץ ישראל, לעשות זאת אך ורק על בסיס תמיכה של רוב בעם, ובדרך המכבדת ומוקירה את המתיישבים בשליחותם החלוצית.

5. תרבות הדיון, אופני הוויכוח ודרכי ההכרעה המכבדים את האחר, אף כאשר הוא במיעוט, מהווים מרכיב רב משמעות בדמותנו התורנית, האנושית, החברתית, הציונית והלאומית. אנו שוללים בכל תוקף דרכי עימות ופולמוס אלימות ותוקפניות, כוחניות ומתלהמות, במיוחד בשאלות הקיום. אנו שוללים מכל וכול מאבק אלים, וחלילה, הרמת יד בין אחים, ובמיוחד כלפי חיילי צה"ל, אנשי כוחות הביטחון והמשטרה. אין ערך יהודי-ציוני העומד מול סכנת מלחמת אחים, חלילה וחס, שרק חורבן והרס המפעל היהודי-ציוני כולו עומדים לפתחה.

6. מתוקף כל זאת אנו תובעים מכל אזרחי ישראל - מראש הממשלה ועד אחרון המתיישבים - להקפיד ולפעול על פי כללי הדמוקרטיה ולכבד הכרעות רוב שתתקבלנה בדרך ראויה. לכולנו שמורה הזכות לחלוק בתוקף על עמדות הממשלה והכנסת ואף לשלול בכל דרך ראויה את הכרעת הרוב, למחות נגדה ולפעול לשינויה, אך כל זאת תוך שמירה על גבולות החוק, הערבות והאחריות ההדדית לגורל האומה והמדינה.

יאיר רינמן
מזכ"ל הקיבוץ הדתי


חסר רכיב