תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מודעת ניסים

07/11/2004
עמודים כסלו תשס"ה (688) 3
דרושות ביוגרפיות

האם הכרת מקרוב רופא
שעבד בארץ
לפני הקמת המדינה?

למטרות מחקר היסטורי והנצחה
דרושות הביוגרפיות של כל הרופאים
שעבדו בארץ לפני קום המדינה.

רצוי שהביוגרפיה תכלול את הפרטים הבאים:
שם המשפחה של הרופא בלועזית ובעברית (כולל שמות קודמים)
ושם פרטי, תאריך ומקום הלידה, האוניברסיטאות בהן למד
וסיים, שנת הגמר, שנת העלייה, יישובי המגורים והעבודה בארץ,
תחומי ההתמחות ופעילות ציבורית,
שנת מותו, שמות צאצאיו ומקום מגוריהם.

פרטים ביוגרפיים נוספים יתקבלו בברכה

נא לשלוח את הביוגרפיה/ביוגרפיות אל:
פרופ' נסים לוי
רח' היסמין 38א'
יוקנעם עלית 20692, טלפון: 9891174-04
חסר רכיב