תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

פרשת האזינו תשס"ט 2008 (125) מאת מורדי שבט

12/10/2008
דף פרשת השבוע

הקיבוץ הדתי
י"ב  בתשרי תשס"ט, 11.10.08

גיליון מס' 125

 

פרשת האזינו

ייחודה של מצוות סוכה


מאת מורדי שבט, קיבוץ ראש צורים

הגר"א (הגאון רבי אליהו מווילנה) היה רגיל לומר שיש שתי מצוות אותן יכול יהודי לקיים בכל גופו:

·                 מצוות ישיבה בסוכה

·                 מצוות יישוב ארץ ישראל

 

(לפני שנסביר את הדבר יש להעיר שהחסידים- החלוקים על המתנגדים, שבראשם עמד הגר"א- הוסיפו מצווה את מצוותה טבילה במקווה,אך אין כאן המקום להאריך בבירור העניין)

 

הצד השווה לשתי המצוות האלו (המתקיימות בכל הגוף) מזמין אותנו לערוך בירור בהקבלות נוספות ביניהן. נעיין בשתי הלכות מיוחדות מהלכות סוכה ונגלה את המשמעות שיש להן  במצוות ישוב הארץ.

 

1. "חג הסכת תעשה לך שבעת ימים..." (דברים טז, יג) חז"ל דורשים (סוכה יא:) "תעשה –ולא מן העשוי." מכאן לומדים שתי הלכות  הנוגעות לישיבה בסוכה:

(א) יש לבנות קודם כל את הדפנות של הסוכה ורק אח"כ להניח את הסכך. לכן, אם יש ענפי אילן הסוככים על הסוכה,חייבים לנתקם מהעץ על מנת להפכם לסכך כשר.

(ב) אם נשאר הסכך על הסוכה מהשנה שעברה, יש לנענע אותו ולהניחו מחדש, כי צריכים

לעשות מעשה בידיים בעשיית הסוכה. איננו יכולים לשבת בסוכה שנעשתה מאליה,ללא עשייה

מצידנו.

בהקבלה נוכל לראות כי במצוות ישוב ארץ ישראל.

(א) יש סדר טכני בבנין הארץ. יש לדאוג קודם כל לקירות הפיזיים  בבניין הארץ. הבית הלאומי צריך להקנות בטחון לקיומו של העם. רק אחרי שיש קירות, ניתן לדאוג לתקרה, או לקומה נוספת.

(ב) דרושה עשייה מכוונת בבניית הארץ ואין לסמוך שזה יעשה מאליו.

בסיכומו של עניין, אין לצפות שהסוכה שלנו "תרד מן השמים", אלא יש מצווה לעשות אותה. הוא הדין לגבי בניית ארץ ישראל.

 

2. "בסכת תשבו שבעת ימים..." ( ויקרא כג, מב) חז"ל דורשים (סוכה כח.) "תשבו- כעין תדורו. מכאן אמרו: כל שבעת ימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו ארעי. כיצד? אוכל ושותה  ולומד ומטייל וישן בסוכה." דהיינו: כל פעולה שאדם עושה במהלך חייו הרגילים, הוא צריך לעשות  בחג הסוכות בתוך הסוכה- וזהו קיום מצוות "בסכות תשבו שבעת ימים."

בהקבלה נראה כי במצוות יישוב ארץ ישראל:

 

פשט הוא שכל דבר שהאדם עושה במהלך חייו בארץ ישראל, למשל: אוכל, שותה,לומד, עובד, מטייל, מבלה וכו'-הרי הוא מקיים מצווה. זהו קיום מצוות יישוב הארץ. לזה התכוון הגר"א כשציין את שתי המצוות המיוחדות שהיהודי מקיים בכל גופו.

 

חג שמח

_____________________________________________________________

הרב מרדכי שבט, בן 49, נשוי לאלונה ואב לחמישה ילדים. חבר קיבוץ ראש צורים 21 שנה. בעל הסמכה לרבנות ותואר במינהל עסקים. עובד במחלקת השליחים בתנועה העולמית של בני-עקיבא, ומכהן כמזכיר הקיבוץ.


אפשר לקבל את דף פרשת השבוע של הקיבוץ הדתי בדואר אלקטרוני או לראות אותו באינטרנט באתר של הקיבוץ הדתי בכתובת:
www.kdati.org.il/.

כדי לקבל את הדף כל שבוע בדואר אלקטרוני, יש לשלוח הודעה אל: webmaster@kdati.org.il ולרשום subscribe בשורת הנושא. כדי להפסיק, יש לכתוב unsubscribe בשורת הנושא.

תגובות למאמרים וכן הצעות לכתוב מאמרים, יש לשלוח אל: webmaster@kdati.org.il

אתר האינטרנט של הקיבוץ הדתי: www.kdati.org.il

 

 

דף פרשת השבוע כקובץ PDF להדפסה
דף פרשת השבוע כקובץ WORD

חסר רכיב