תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

ישיבת הוודעה הרעיונית מדינית

24/05/2006
ישיבת הוועדה הרעיונית מדינית
ביום י"ג אייר תשס"ו (11.5.06)

ביום י"ג אייר תשס"ו (11.5.06) התכנסה הוועדה הרעיונית מדינית של הקיבוץ הדתי במועדון לחבר בקיבוץ בארות יצחק.

הוועדה בראשות נחום ברוכי, דנה בהמשך הקשר של תנועת הקיבוץ הדתי עם תנועת "עדה" בארה"ב, כמו כן התחילה הוועדה בדיון על שנת השמיטה שתחול בעוד שנה ומחצה.

מימין לשמאל: אמנון שפירא (ט"צ), גרשון שפט ויוסקה אחיטוב (עי"צ)
מימין לשמאל: רוברט ברל (מחלקה משימתית – הקבה"ד), שי שטרן (עינה"צ), שרה עברון (סעד), דב וולפה (לביא)
מימין לשמאל: יאיר ריינמן (מזכל הקבה"ד), נחום ברוכי (בא"י), שמריה מלר (עלומים), נחמיה רפל (קב' יבנה)
חסר רכיב