תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

ועדת ביקורת

17/07/2006


דירקטוריון
 

משה ליבר

יונתן בשיא

שמשון כספי

מישאל חיות

גדליה מלר

אליהו סומר

רו"ח אסף הילדסהיימר - דירקטור חיצוני

עקיבא פלק – יו"ר

אלישע תשבי

 

הדירקטוריון מתכנס 4 פעמים בשנה.

 

ועדת ביקורת

 

משה ליבר

רו"ח אסף הילדסהיימר

 

ועדת ההשקעות

 

יניב גדיש

מישאל חיות

שמשון כספי
אברהם לוי - יו"ר

ועדת ההשקעות מתכנס פעמיים בחודש.
פרטים ותרשים מבנה אחזקות של הקבוצה אליה משתייכת החברה המנהלת:

 

חסר רכיב