תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

שיבולת גמל דו"חות כספיים 2011

09/02/2012

שיבולת גמל תשואות לשנת  2011

התשואה המצטברת לשנת 2011 הינה 3.62% , יתרת הנכסים ל-31.12.11 הינה 715,273,809 ₪

דו"חות חודשיים

 

 

 • דו"ח תשואה לפי אפיקים 12.11
 • דו"ח תשואה לפי אפיקים 11.11
 • דו"ח תשואה לפי אפיקים 10.11
 • דו"ח תשואה לפי אפיקים 9.11
 • דו"ח תשואה לפי אפיקים 8.11
 • דו"ח תשואה לפי אפיקים 7.11
 • דו"ח תשואה לפי אפיקים 6.11
 • דו"ח תשואה לפי אפיקים 5.11
 • דו"ח תשואה לפי אפיקים 4.11
 • דו"ח תשואה לפי אפיקים 3.11
 • דו"ח תשואה לפי אפיקים 2.11
 • דו"ח תשואה לפי אפיקים 1.11
 •  

   

  דו"חות רבעוניים

   

   

   

   

 • דו"ח רו"ח בדבר עמידה בתקנות ההשקעה 31.12.11
 • דו"ח רו"ח בדבר עמידה בתקנות ההשקעה 30.09.11
 • דו"ח רו"ח בדבר עמידה בתקנות ההשקעה 30.06.11
 • דו"ח רו"ח בדבר עמידה בתקנות ההשקעה 31.03.11
 •  

   

 • דו"ח סקירת רו"ח על רשימת נכסי הקופה 31.12.11
 • דו"ח סקירת רו"ח על רשימת נכסי הקופה 30.09.11
 • דו"ח סקירת רו"ח על רשימת נכסי הקופה 30.06.11
 • דו"ח סקירת רו"ח על רשימת נכסי הקופה 31.03.11
 •  

 • דו"ח מיוחד של רו"ח על הדו"ח החודשי לאוצר 31.12.11
 • דו"ח מיוחד של רו"ח על הדו"ח החודשי לאוצר 30.09.11
 • דו"ח מיוחד של רו"ח על הדו"ח החודשי לאוצר 30.06.11
 • דו"ח מיוחד של רו"ח על הדו"ח החודשי לאוצר 31.03.11
 •  

   

  דו"חות שנתיים

   

   

   ______________________________

  חסר רכיב