תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

שיבולת גמל דו"חות כספיים 2012

04/04/2013

שיבולת גמל תשואות לשנת  2012

התשואה המצטברת לשנת 2012 הינה 10.19% , יתרת הנכסים ל-31.12.12 הינה 782,535,774 

 

חסר רכיב