תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

שער גליון אב תשסז

12/08/2007
עמודים מנחם-אב תשס"ז (715) 9
דבר העורכת

בגיליון אב בקשנו, בין היתר, לשמוע קצת קולות צעירים, שהם בין שנת י"ג לצבא וגם קולות מבוגרים שעניינם צעירים, על מה שנעשה ומה שיעשה.

לדבר העורכת
היש סיכוי לאהבה?

הרב עמית קולא - השפע והביטחון הקיומי גוררים שפע של חסרונות בעולם בו מסולקת היראה מן הכל תיעלם גם האהבה. עמית קולא על אהבה ויראה.

לכתבה המלאה
מסתרי ההרודיון הולכים ומתגלים
אריק הר זהב על תגליות חדשות ועם מציאות מטרידה
לכתבה המלאה
'אלומה' – למעורבות חברתית ולזהות יהודית
גילה קפלן על ארגון "אלומה" ותחומי פעילותו.
לכתבה המלאה
המפקדת: כרמית
ראיון עם סגן כרמית מש מעלומים על שירות קרבי כבת דתית.
לראיון
צהלי
מכינה קדם צבאית לבנות דתיות - מרכז יעקב הרצוג
לכתבה המלאה
ועוד שנה: י"גימלים בתשס"ז
קד"צ ב"ארזי הלבנון" במעלה אפריים / אורן הופמן ; שנת שירות ב"גיל עוז" - העמותה למען הזקן בבקעת בית שאן / עופר אבנון ; סניף בני עקיבא בכוכב יאור / צפריר קריסטל ; שנת שירות במרכז לחן / טל-יה גולדפיין הלפרט
קו המשווה:
ועדות צעירים ופעולתם בקיבוצים השונים
לכתבה המלאה
על המדף: ביקורת ספרים
עיונים במהות השירה "מחתרת השיר" / צבי לוז. סוקרת: ד"ר רבקה שאול

עמק יזרעאל וכל נתיבותיו / עורך: אסף זלצר. סוקר: זיו כרמל

לכתבה המלאה: עיונים במהות השירה
לכתבה המלאה: עמק יזרעאל וכל נתיבותיו
דואר נע
יונתן  חבר כבוד בקבה"ד- מכתב מזכ"ל הקבה"ד לראש הממשלה

כנס יוצאי כפר הנוער הדתי

עמודים דרבנן: תגובת הרב בני הולצמן לכתבת יוסקה אחיטוב (עמודים תמוז תשס"ז)

בזכות מה מתברכת תורתנו? - יוסקה אחיטוב מגיב על התגובות למאמרו "תורת הנסתר כפוטנציאל לחידושים בהלכה".

לכתבה המלאה
יונתן פולארד
תנועה בתנועה
דיווחים ממחלקות המזכירות הפעילה של הקבה"ד
לכתבה המלאה
לזכרם
לזכר חברים בקיבוץ הדתי שהלכו לעולמם באייר ובסיוון תשס"ז:

ויקי גלסנר ז"ל, לאה אמיתי ז"ל, מיץ' חפץ ז"ל, אשר לנגרמן ז"ל

לזכרם
מאמר 14
לכתבה המלאה
מאמר 15
לכתבה המלאה
מאמר 16
לכתבה המלאה
חסר רכיב